Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 4. 1991)


Problém č. 2109

Viktor Ustjancev a

Alexandr Močalkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)


 

Problém č. 2110

Alexandr Močalkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)Kontrolná notácia: 2109: bKa7 Dh3 Vd4 Vf4 Sd3 Jb3 Jb6 Pf5 (8), čKe5 Dg7 Vc2 Ve1 Jh7 Pa5 b7 f6 h4 (9) – dvojťažka, 2110: bKa6 Dc1 Vc4 Vh6 Sd7 Jc8 Pb2 c7 d3 d4 e7 (11), čKd5 Va2 Sg6 Sh8 Jb1 Jg8 Pa4 c6 e5 f7 (10) – dvojťažka.

V č. 2109 si všimnite predovšetkým zvodník v dvoch tematických zvodnostiach. Oba sa objavia ako maty v riešení. Vo výbornom č. 2110 nájdete spracovanú Lačného hrozbovú tému (ABC–BCA).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2085 (Spiess) z 24. 1. 1991. Pokusy 1.Jg2?, Je2?, Jd5?, Jfe6?, Jfg6? viaznu postupne na 1...V:g2!, f:e2!, Ve2!, Jh5!, Ve1! Rieši 1.Jh5 hr. 2.Vf4 mat, 1...Ve2, Vg4, Vf1, Je6, J:h5 2.Vc5, h:g4, Sg6, S:e6, Se6 mat. Konštrukčne pekná skladba (M. Žemla, Hlohovec). Z piatich pokusov len tri s prekážaním je dosť málo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Ing. Jaroslav Karel, Praha.

Riešenie problému č. 2086 (Grasemann) z 24. 1. 1991. 1.Sd7 Kd7 2.Sa4+ Kd2 3.Sc6 Kd1 4.Sf3+ Kd2 5.Sd5 Kd1 6.Sb3+ Kd2 7.Sf7 Kd1 8.Sh5! Kd2 9.Kg4 Kd1 10.Kg3(f4)+ Kd2 11.Kf3+ Kd1 12.Kf2+ Kd2 13.Se2 d:e2 14.Vd8 mat. Úmysl autora je zde krásně spracován. Ten malý duál v 10. tahu nevadí (Ing. J. Karel, Praha). Biela sólohra s pasívnym čiernym, ale s veľmi jemne rozpracovanými dvoma fázami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Milan Svrček ml., Martin.

Riešenie problému č. 2087 (Hähnel) z 31. 1. 1991. 1.Dh1 tempo, 1...J~, Se2, Sf3, Sg4, Sh5 2.S:e3, J:e2, Dh6, Jd5, J:h5 mat. Hezká klasika (Ing. J. Karel, Praha). Štyri ťahy strelcom s rozličnými matmi nie je mnoho, ale asi veľmi viac nejde (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Pavol Gajdoš, Zlaté Moravce.


Vzad << >> Vpred