Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 4. 1991)


Problém č. 2107

Grigorij Gamza, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 2108

Samuel Loyd, USA

New York Albion, 1858

Mat 3. ťahom (4+5=9)Kontrolná notácia: 2107: bKh2 Df8 Ve5 Sf4 Jb7 Pd2 d3 e2 (8), čKd4 Sa1 Sh1 Ja7 Jd7 Pc3 c4 c7 (8) – dvojťažka, 2108: bKb4 Df6 Vg7 Pb3 (4), čKa8 Sa7 Sg2 Pb5 b6 (5) – trojťažka.

V č. 2107 okrem trojfázovej zámeny dvoch matov typu Z–32–26 spracovanej vo forme zdanlivých hier 1...J:e5, c:d3, tematickej zvodnosti a riešenia nájdete aj Rudenkovu tému (dvojitá hrozba z tematickej zvodnosti sa v riešení rozloží do matov). Č. 2108 je spomienkou na 80. výročie smrti geniálneho amerického šachového skladateľa – Sama Loyda (30. 1. 1841 – 10. 4. 1911). Počet variantov neprezradíme a len pripomíname, že za neuvedenie jedného z nich strhneme do dlhodobej riešiteľskej súťaže jeden bod. Prosíme vás tiež, aby ste pre kontrolu stručne zopakovali už zaslané riešenie predchádzajúcej skladby (u dvojťažiek stačí úvodník).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2083 (Schade) z 17. 1. 1991. 1.Vb6 hr. 2.Vf6 mat, 1...Vd6, Sd6, Ve5, Je4 2.Ve5, Sd7, Je3, g4 mat. Klasické, jednoduché ale hezké (Ing. J. Karel, Praha). Pekná a poučná aplikácia Grimshawovej témy. Najkrajší je posledný variant (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Klasika novodobého autora – o plagiát však určite nejde, lebo starí majstri pracovali technicky precíznejšie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Ing. Otto Piszton z Nových Zámkov.

Riešenie problému č. 2084 (Bakcsi) z 17. 1. 1991. 1.Kg4 hr. 2.Df4+ Kd5 3.D:e4 mat, 1...d6+ 2.Je6 S:e6+ 3.Vf5 mat, 1...d5+ 2.Ve6+ S:e6+ 3.Jf5 mat. Vynikající práce – po zásluze získala I. cenu (Ing. J. Karel, Praha). Okrem avizovaného trojbloku ešte polobatéria, reciproké efekty i antiduál, ale je v tom i trocha schematizmu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Michal Méri z Dunajskej Stredy.


Vzad << >> Vpred