Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 4. 1991)


Problém č. 2105

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 2106

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 2105: bKa7 Df3 Va6 Sd6 Jc1 Je3 Pa4 d3 e4 (9), čKd4 Vg2 Sd7 Sg1 Jc5 Jh1 Pc3 c6 e5 (9) – dvojťažka, 2106: bKe1 Dg1 Vc2 Vc5 Sa3 Se4 Jd6 Jd7 Pf2 (9), čKd4 Sd3 Jc3 Jg7 Pa6 b4 e2 f3 g4 h4 (10) – dvojťažka.

V č. 2105 si všimnite hrozbu v riešení, ktorá sa objaví ako mat v tematickej zvodnosti. V ďalšom modernom č. 2106 sú dôležité oba tematické zvodníky, pretože v riešení budú matmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Nezabúdajte pre kontrolu zopakovať predchádzajúce riešenie (stačí uviesť iba číslo problému a úvodník).

Riešenie problému č. 2081 (Alexandrov a Cyrulik) z 10. 1. 1991. Zvodnosť 1.Dc5? hr. 2.Dd5 mat, 1...Jb4, Je3, S:c5 2.Jf4, De5, J:c5 mat, viazne na 1...Vd4! Zvodnosť 1.Db4? hr. 2.Jf4 mat a 2.Jc5 mat, 1...S:b4, V:b4 2.Jf4, Jc5 mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.Jb4 hr. 2.Dc4 mat a 2.Dc6 mat, 1...S:b4, V:b4, f4, J:b4, Vd1 2.Dc4, Dc6, Dh3, D:e1, De5 mat. Nečisté Z–32–44 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Ukážkový koncert dámy (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu za správne riešenie dostal Ján Hrčka z Bratislavy.

Riešenie problému č. 2082 (Šedej) z 10. 1. 1991. Zvodnosť 1.h:g7? hr. 2.Sf6 (A) mat, 1...Kc5, Ke5 2.S:e3 (B), D:c3 (C) mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.Jd5 hr. 2.S:e3 (B) mat, 1...Kc5, Ke5 2.D:c3 (C), Sf6 (A). V hrozbovom Lačnom frekventované využitie väzieb (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná úloha (M. Žemla, Hlohovec). Odmenu za správne riešenie dostala Anna Ložeková z Lukáčoviec.

* Nespokojný Karpov. Bývalý majster sveta Karpov navrhuje dosť podstatné zmeny v hracom systéme majstrovstiev sveta. Chce, aby sa jedna partia hrala sedem hodín bez prerušenia, čím by sa obmedzila úloha sekundantov, ktorí hráčovi pri prerušení pomáhajú analyzovať partiu a často optimálne stanovia ďalšiu taktiku. Karpov tiež navrhuje znížiť 24 partií v boji o titul majstra sveta na 18. Anatolij Karpov (23. 5. 1951) získal titul majstra sveta v roku 1975, keď doterajší majster sveta R. Fischer (9. 3. 1943) odmietol nastúpiť k zápasu s Karpovom. Karpov stratil titul majstra sveta s Garri Kasparovom (13. 4. 1963, pôvodným priezviskom Vajnštejn – po otcovej smrti prijal matkine meno) v roku 1985 a stal sa najmladším majstrom sveta v histórii šachu.


Vzad << >> Vpred