Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 1. 1991)


Problém č. 2081

Vladimir Alexandrov a

Stepan Cyrulik, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+10=15)


Problém č. 2082

Sergej Šedej, ZSSR

I. cena

Problém 1964

Mat 2. ťahom (12+7=19)Kontrolná notácia: 2081: bKg7 Dc3 Vd8 Sc7 Jd3 (5), čKe6 Va4 Ve1 Sa3 Ja1 Jc2 Pb2 e7 f5 g6 (10) – dvojťažka, 2082: bKd1 Db3 Va5 Vh5 Sc8 Sg5 Jb4 Pc2 e2 e4 f3 h6 (12), čKd4 Sa8 Jb5 Pc3 d6 e3 g7 (7) – dvojťažka.

V č. 2081 nájdete spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme dvoch zvodností a riešenia. V reprodukovanom č. 2082 bola v roku 1964 prvýkrát na svete spracovaná tzv. hrozbová Lačného téma, ktorá súčasne môže byť aj príkladom na tému oddelenia dvojťažiek skladateľského zápasu Lotyšsko – Slovensko, vypísaného 17. novembra 1990 z iniciatívy Lotyšskej organizácie kompozičného šachu. Súťaží sa ešte v kategórii trojťažiek, mnohoťažiek a pomocných matov, pričom tému dvojťažiek (je širšia ako Lačného hrozbová téma) a pomocných matov navrhlo Slovensko. Na tejto súťaži sa môžu zúčastniť všetci šachisti s trvalým bydliskom v Slovenskej republike. Zasielacia lehota je 31. 3. 1991 a kapitánom nášho družstva je Ing. Ladislav Salai, Dom stavbárov, blok C, Závodská cesta, 010 01 Žilina. O ďalších podrobnostiach tohto zápasu budeme našich čitateľov informovať v nasledujúcich rubrikách.

Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2061 (Bakcsi) z 31. 10. 1990. Zvodnosť 1.Vf4? hr. 2.V:d4 mat, 1...J~, Jc6, Jc2 2.J:b4, D:d5, D:b3 mat, viazne na 1...Dg1! (po 1...Je6 ide 2.J:b4 mat a 2.V:f5 mat). Rieši 1.D:b4 hr. 2.D:d4 mat, 1...J~, Je6, Je2 2.Jf4, V:f5, Sg2 mat (po 1...Jc6 2.Jf4 mat a 2.V:f5 mat). Rutinérsky mechanizmus, ale žiadne poriadne zámeny, lebo maty z predĺžených obrán z jednotlivých fáz sú vlastne duálmi vo fázach druhých, akurát obrany nie sú predĺžené (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Vladimír Tamajka, Čkalovova 24, 921 01 Piešťany.


Vzad << >> Vpred