Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 1. 1991)


Problém č. 2079

Pavel Jurenka, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+4=13)


Problém č. 2080

Vasil Ďačuk, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)Kontrolná notácia: 2079: bKh6 Vf6 Vg1 Jc6 Jd2 Pb4 b5 d4 d6 (9), čKd5 Da7 Jh3 Pc7 (4) – dvojťažka, 2080: bKe5 Dd1 Va1 Ve8 Sa7 Sd3 Jb5 Jd5 Pc3 e7 (10), čKc6 Vh5 Sa8 Pa4 c7 e6 g4 g5 h3 (9) – dvojťažka. V č. 2079 si všimnite hrozbu v dvoch tematických zvodnostiach. Hrozby a úvodníky si treba všímať v dvoch zvodnostiach aj v č. 2080. Obe skladby sú zároveň aj prvými dvoma skladbami nášho už XXIII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1991, ktorý nájdete vypísaný nižšie.

Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


XXIII. Medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1991

Redakcia denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1991 svoj XXIII. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek na ľubovoľnú tému.

Skladby vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako diagram a adresou autora treba zasielať najneskôr do 30. 11. 1991 na horeuvedenú adresu redakcie. Rozhodcom turnaja je Ing. Peter Gvozdják, ČSFR, ktorý udelí 3 ceny: 250, 150 a 100 Kčs, 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Ceny budú vyplatené v ekvivalentnej forme šachových kníh.

Jeden autor môže mať uverejnené najviac tri skladby (ďalšie už iba ako spoluautor). V prípade väčšieho počtu skladieb pre tento turnaj budú slabšie skladby autorom vrátené. Vyzývame preto hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali, aby sme ich skladby pre nedostatok miesta nemuseli presúvať do budúcich ročníkov.

Každý autor dostane výstrižok svojej úlohy, ako aj definitívny výsledok tohto turnaja, ktorý bude uverejnený koncom roka 1992.

Prosíme vás už teraz o propagáciu tohto hodnotného turnaja!


Vzad << >> Vpred