Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 3. 1991)


Problém č. 2103

Elisej Lebedkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+6=16)


Problém č. 2104

Valentin Lider, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)Kontrolná notácia: 2103: bKh4 Dc6 Vf5 Vh5 Sh1 Sh6 Jf2 Pa2 d3 e5 (10), čKd4 Vb3 Jb2 Pa3 c7 e6 (6) dvojťažka, 2104: bKe7 Vc2 Sa5 Sc4 Jb4 Je2 Pa6 b2 b3 b6 d3 (11), čKc5 Pb7 c3 e3 e4 e5 (6) – dvojťažka.

V oboch dnešných pôvodných príspevkoch si všimnite hrozbu v dvoch tematických zvodnostiach, ktorá sa v riešení objaví ako mat v recipročnom poradí po obranách, ktoré jednotlivé zvodnosti vyvracali (tzv. Hanneliusova téma).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2079 (Jurenka) z 3. 1. 1991. Zvodnosť 1.Vg4? hr. 2.Je7 (A) mat, 1...D:d4 2.V:d4 mat, viazne na 1...c:d6! (a). Zvodnosť 1.Vg6? hr. 2.Vf5 (B) mat, viazne na 1...D:d4! (b). Rieši 1.Ve1 hr. 2.Ve5 mat, 1...c:d6 (a), D:d4 (b) 2.Vf5 (B), Je7 (A) mat. Pekný a jemný problém s nadväznosťou hrozieb, obrán a matov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Zámena funkcií ťahov postavená na využití blokovania a zmeny násobnosti krytia polí. Vadí umiestnenie bVg1 (únik z napadnutia). Žeby už konvencie o estetike prvého ťahu neplatili? (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Pavel Majtán zo Starej Myjavy.

Riešenie problému č. 2080 (Ďačuk) z 3. 1. 1991. Zvodnosť 1.Vc8? hr. 2.V:c7 mat, 1...Kd7 2.e8D mat, viazne na 1...Kb7! Zvodnosť 1.D:a4? hr. 2.Jd6 mat, 1...Kb7 2.Da6 mat, viazne na 1...Kd7! Zvodnosť 1.Jf6? hr. 2.Dh1 mat, 1...g3 2.Df3 mat, viazne na 1...Kb7! Zvodnosť 1.Jd:c7? hr. 2.Se4 mat, viazne na 1...Kd7! Zvodnosť 1.Dh1? hr. 2.Jf6 mat, 1...Kb7 2.Jd:c7 mat, viazne na 1...g3! Rieši 1.Se4 hr. 2.Jd:c7 mat, 1...Kd7, K:b5, e:d5 2.Jf6, D:a4, D:d5 mat. Zámeny funkcií ťahov v spojení s voľnými poľami pre čierneho kráľa – nezvyklé a zrejme konštrukčne náročné – zrejme preto zamenených prvkov nie je veľa (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Augustín Šálek z Topoľčian.

* Dnes sa uskutoční stretnutie bratislavských priaznivcov kompozičného šachu. Krúžok sa koná od 18. do 21. hodiny v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 216. Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemci.


Vzad << >> Vpred