Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 6. 1991)


 

Problém č. 2125

Alexandr Močalkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)


Problém č. 2126

Alexandr Lebedev a

Alexandr Močalkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: 2125: bKb3 Df8 Vf4 Vg5 Sg8 Sh7 Jd4 Jd7 Pb5 c5 d6 (11), čKd5 Dh8 Va7 Vf7 Sg1 Pa3 b6 b7 e5 e6 (10) – dvojťažka, 2126: bKd1 Dh6 Va4 Ve5 Sc6 Sd8 Jd3 Je1 Pd2 (9), čKd4 Dh7 Vb3 Vh4 Sb2 Sg6 Jf1 Jf3 Pb6 c4 g3 (11) – dvojťažka.

V č. 2125 s dvoma bielopolnými bielymi strelcami si všimnite zdanlivé hry 1...S:d4, b:c5 2.Se4 (A), Jb6 (B) mat. Oba maty zo zdanlivých hier sa objavia ako hrozby v dvoch tematických zvodnostiach a v riešení po iných obranách. V č. 2126 je zaujímavý zvodník, dve tematické hrozby zvodnosti – z toho všetkého budú v riešení maty.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2103 (Lebedkin) z 28. 3. 1991. Zvodnosť 1.Vf3? hr. 2.Se3 mat, 1...Jd1 2.Dc4 mat, viazne na 1...V:d3! Zvodnosť 1.Sd2? hr. 2.Vf4 mat, 1...e:f5 2.Dd5 mat, viazne na 1...J:d3! Zvodnosť 1.Dc1? hr. 2.Se3 mat a 2.Vf4 mat, 1...V:d3, J:d3 2.Vf4, Se3 mat, viazne na 1...e:f5! Rieši 1.Jd1 tempo, 1...V~, V:d3!, J~, J:d3! 2.Dc3, Vf4, Dc4, Se3 mat. Už klasický Hannelius s využitím dvojíc figúr s navzájom kontrujúcim využitím (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2104 (Lider) z 28. 3. 1991. Zvodnosť 1.a:b7? tempo, 1...c:b2 2.Sa6 (B) mat, viazne na 1...e:d3! Zvodnosť 1.d:e4? tempo, 1...c:b2 2.Sd3 (A) mat, viazne na 1...b:a6! Zvodnosť 1.Kd7? tempo, 1...b:a6, e:d3 2.J:a6 (C), J:d3 (D) mat, viazne na 1...c:b2! Rieši 1.V:c3 tempo, 1...b:a6, e:d3 2.S:a6 (B), S:d3 (A) mat. Pre autora typické využitie drobných nenápadných čiernych ťahov vedie k pomerne originálnej forme rozloženej voľnej zámeny so "skoro" Hanneliusom – k úplnému chýba absencia hrozieb vo zvodnostiach (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred