Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 8. 1991)


Problém č. 2145

Nikolaj Kuligin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 2146

Nikolaj Kuligin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 2145: bKe1 De5 Va6 Sg1 Sg2 Jd1 Pa2 e2 (8), čKc4 Ve3 Jf5 Pb4 b6 c3 e6 (7) – dvojťažka, 2146: bKh1 Dd4 Vf8 Vg5 Je1 Jh2 Pf2 g2 h4 (9), čKf4 Da6 Va2 Ve7 Sc1 Se4 Jf5 Jh6 Pd3 g6 (10) – dvojťažka.

V č. 2145 okrem zdanlivej hry 1...V:e2+ 2.D:e2 mat nájdete spracovanú aj tému albino (štyri varianty s rôznymi ťahmi bieleho pešiaka). V č. 2146 budú v riešení vyvrátenia troch tematických pokusov variantmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2125 (Močalkin) z 13. 6. 1991. Zdanlivé hry 1...S:d4 (a), b:c5 (b) 2.Se4 (A), Jb6 (B) mat. Zvodnosť 1.Kc3? hr. 2.Se4 (A) mat, 1...S:d4+ (a), V:f4 (d) 2.V:d4, S:e6 mat, viazne na 1...V:d7! (c). Zvodnosť 1.Dc8? hr. 2.Jb6 mat, 1...b:c5 (b), V:d7 (c) 2.D:c5, S:e6 mat, viazne na 1...V:f4! (d). Rieši 1.J:e6 hr. 2.Jc7 mat, 1...V:d7 (c), V:f4 (d) 2.Se4 (A), J:b6 (B) mat. Okrem štvorfázovej zámeny matov typu Z–42–44 aj viacero moderných hrozbových tém – škoda ústupku v podobe dvoch bielopoľných strelcov. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2126 (Lebedev a Močalkin) z 13. 6. 1991. Zvodnosť 1.Ve3 (A)? hr. 2.Jc2 (B) mat a 2.J:f3 (C) mat, 1...J:e1, V:d3, S:d3 2.Sf6 (D), S:b6, Dd6 mat, viazne na 1...J:d2! Rieši 1.Sf6 (D) hr. 2.Ve4 mat, 1...J:e1, V:d3, S:d3, Je3+ 2.Ve3 (A), Jc2 (B), J:f3 (C), D:e3 mat. Zámena matu kombinovaná so zámenou funkcií ťahov, kde viaceré silné figúry majú dosť pasívnu úlohu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Dnes od 18. hod. do 21. hod. sa uskutoční ďalšie stretnutie záujemcov o šachové skladby a iné novinky z oblasti kompozičného šachu. Krúžok sa koná v Dome kultúry Ružinov a srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemci.


Vzad << >> Vpred