Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 8. 1991)


Problém č. 2147

Cornelis Groeneveld a

Henk Prins, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+12=23)


 

Problém č. 2148

Prof. Karol Mlynka, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 2147: bKa5 Db4 Vg3 Sb2 Sh7 Je4 Jh4 Pb7 f2 f6 h3 (11), čKf4 Dh1 Ve8 Vg6 Sd3 Jg1 Jg7 Pa6 c5 g2 h5 h6 (12) – dvojťažka, 2148: bKf3 Dd8 Vc5 Vg5 Sh3 Je4 Jf4 Pc3 f6 (9), čKe5 Df5 Vh6 Sb8 Sg8 Ja6 Pc6 d5 e6 h5 (10) – dvojťažka.

V č. 2147 si všimnite zdanlivé hry 1...Ve5, Jf5, Vg5, V:e4. V modernom č. 2148 treba nájsť tri zvodnosti a všimnúť si ich zvodníky a vyvrátenia (cyklické striedanie útočných motívov zvodníkov a obranných motívov účinných obrán).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2127 (Jerochin) z 20. 6. 1991. Zvodnosť 1.Db8? hr. 2.Jg5 mat, 1...D:f4, d:c4, Sh6 2.D:f4, D:b7, De5 mat, viazne na 1...Sf6! Zvodnosť 1.V:f2? hr. 2.Jd2 mat, 1...D:f4, d:c4 2.V:f4, Jg5 mat, viazne na 1...b1J! Rieši 1.De8 hr. 2.Dg6 mat, 1...D:f4, d:c4, Dh8, Ve3, Jd6 2.Jg5, Dc6, S:g2, V:e3, J:d6 mat. Bohatá hra v každej fáze s dvoma tematickými variantmi – škoda, že ďalšie varianty nemožno nejako tematicky pospájať (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2128 (Jerochin) z 20. 6. 1991. Zvodnosť 1.Jc7? tempo, 1...D:b5, D:d5 2.S:b5 (A), S:d5 (B) mat, viazne na 1...D:b6! Zvodnosť 1.Vd3? tempo, 1...D:b5, Dd5 2.S:d5 (B), J:e3 (C) mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.Vb3 tempo, 1...Db5, D:d5 2.J:e3 (C), Sb5 (A) mat. Duály po 1...Db4 2.J:e3 mat a 2.V:b4 mat a 1...D:c6 2.J:e3 mat a 2.D:c6 mat nepokladáme za škodlivé, a preto ich ani nebodujeme. Usilovná čierna dáma má popri viacerých iných dve mimoriadne zaujímavé polia, na ktorých "to ide" (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred