Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 10. 1991)


 

Problém č. 2165

Viačeslav Piľčenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)


Problém č. 2166

Sergej Limaz a

Sergej Tkačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)Kontrolná notácia: 2165: bKc2 Da2 Sf4 Sf7 Jc5 Je7 Pc4 (7), čKd4 Sb4 Jf6 Pc3 e3 (5) – dvojťažka, 2166: bKa2 Df1 Vb3 Sa8 Jc2 Jc3 Pd4 (7), čKc4 Vd3 Sa6 Sg1 Jd7 Pd2 e3 e6 (8) – dvojťažka.

V pozoruhodnej skladbe č. 2165 od špičkového ruského šachového skladateľa si všimnite hrozby v riešení a troch tematických zvodnostiach. V č. 2166 nájdete spracovanú Hanneliusovu tému vo forme dvoch zvodností a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 2147 (Groeneveld a Prins) z 29. 8. 1991. Zdanlivé hry 1...Ve5, Jf5, Vg5, V:e5 2.Sc1, J:g6, Dd2, b8D(S) mat. Rieši 1.D:c5 hr. 2.De3 mat, 1...Ve5, Jf5, Vg5, V:e4, V:g3, K:e4 2.D:e5, D:f5, Sc1, J:g6, f:g3, Dd4 mat. Z–24–46, alebo úplný Ruchlis v strategicky pestrom spracovaní (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2148 (Mlynka) z 29. 8. 1991. Zvodnosť 1.Jd2? (A) hr. 2.Jc4 mat, viazne na 1...J:c5! (B1). Zvodnosť 1.Ke3? (B) hr. 2.Jd3 mat, viazne na 1...D:g5! (C1). Zvodnosť 1.De8? (C) hr. 2.V:f5 mat, viazne na 1...V:f6! (A1). Rieši 1.De7 hr. 2.V:f5 mat, 1...D:g5, V:f6, Sh7 2.Jd3, D:f6, D:e6 mat. Znakmi A, B, C sme označili útočné motívy napadnutia hrozbového poľa, odviazania a priviazania a znakmi A1, B1, C1 obranné motívy napadnutia hrozbového poľa, odviazania a priviazania. V skladbe autor spracoval novú tému: cyklické striedanie útočných motívov (UM) zvodníkov a obranných motívov (OM) účinných obrán. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred