Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 9. 1991)


Problém č. 2149

Ján Skubák, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 2150

Emil Klemanič, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+7=19)Kontrolná notácia: 2149: bKb5 Va5 Sf4 Sg6 Je5 Jg3 Pc4 d2 (8), čKd4 Sh8 Jb8 Jg5 Pb3 d3 f3 h5 (8) – dvojťažka, 2150: bKc1 Dc6 Sc7 Sf3 Jd6 Jg5 Pb5 b7 c2 e6 g4 h5 (12), čKd4 Sa2 Sh6 Pa7 c3 f4 g6 (7) – dvojťažka.

V č. 2149 si všimnite hrozbu v dvoch tematických zvodnostiach, ktorá sa objaví ako mat v riešení po obranách, ktoré zvodník vyvracali (Hanneliusova téma). Aj v č. 2150 sú tematické hrozby v dvoch zvodnostiach (tzv. hrozbová Lačného téma), no do obsahu skladby zapadá aj hrozba riešenia, ktorá sa v jednej zvodnosti objaví ako mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2129 (Šaňšin) z 27. 6. 1991. Zvodnosť 1.De2? hr. 2.Jc3 mat a 2.Jf6 mat, 1...S:c4 2.D:c4 mat, viazne na 1...D:e5! Zvodnosť 1.D:f4? hr. 2.Jc3 mat a 2.Jf6 mat, 1...D:e5 2.D:e5 mat, viazne na 1...S:c4! Rieši 1.Jf5 hr. 2.Vd4 mat, 1...S:c4, D:e5 2.Jc3, Jf6 mat. Rozložený D a H paradox s využitím výmeny spôsobom krytia polí c4 a e5 vo zvodnostiach (B. Moravčík, Banská Bystrica). Dve hrozby a dvojitý matový úder vždy zaujme (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2130 (Šaňšin, Slesarenko a Vasilenko) z 27. 6. 1991. Zvodnosť 1.D:f7? hr. 2.J:d7 (A) mat a 2.Sd6 (B) mat, 1...Vd5, D:f6 2.D:d5, S:f6 mat, viazne na 1...Vd1! Zvodnosť 1.Vd4? hr. 2.J:d7 (A) mat, 1...Vd5, D:f6 2.V:d5, Sd6 (B) mat, viazne na 1...Sc8! Rieši 1.Dh8 hr. 2.Sd6 (B) mat, 1...Vd5, D:f6, Vd1, Je4 2.J:d7 (A), V:f5, D:h2, V:e4 mat. Pestrá zámena hier i funkcií s využitím viacerých strategických prvkov, ako napríklad väzby a batérie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred