Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 6. 1991)


 

Problém č. 2129

Valerij Šaňšin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


Problém č. 2130

Anatolij Slesarenko, Valerij

Šaňšin a Anatolij Vasilenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: 2129: bKd2 Df3 Vc1 Vc4 Sg8 Sh8 Je4 Jh6 Pb4 e5 (10), čKd5 Db8 Vd8 Ve8 Sa2 Je6 Jf2 Pb6 f4 g4 (10) – dvojťažka, 2130: bKc7 De8 Vb4 Vg5 Se7 Jd8 Jf6 Pc6 e3 g4 (10), čKe5 Dg6 Va5 Vh1 Sa6 Sh2 Jf2 Pd7 f5 f7 (10) – dvojťažka.

V č. 2129 zaujmú dve tematické zvodnosti a v jednej z nich aj dvojitá hrozba, ktorá sa v riešení rozloží do matov. Aj č. 2130 od trojice popredných sovietskych autorov obsahuje dve tematické zvodnosti a jedna z nich má dvojitú tematickú hrozbu, ktorá sa rozloží do matov iným spôsobom ako v č. 2129.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2108 (Loyd) z 11. 4. 1991. Nejde 1.Vh7? Sh1! Rieši 1.Vf7 tempo, 1...Sh1 2.Dh8+ Sb8 3.D:h1 mat, 1...Sf3 2.D:f3+ Kb8 3.Db7 mat, 1...Se4 2.De7 Sb8 3.De4 mat, 1...Sd5 2.Dd8+ Sb8 3.D:d5 mat, 1...Sb8 2.Da1+ Sa7 3.D:a7 mat. Okrem toho má skladba niekoľko menších duálov, napríklad po 1...Sc6 2.D:c6+ Kb8 3.Db7(e8, f8) mat a po opustení uhlopriečky a8–h1 strelcom tiež: 1...Sh3 2.Dc6+ a 2.Df3+ resp. 1...Sf1 2.Dd8+, 2.Dc6+, 2.Da1, 2.De7 atď. V dobe, keď táto skladba vznikla, sa podobné duály nepovažovali za škodlivé. My sa k tomuto názoru prikláňame, a preto ich ani nebodujeme. Pekne to vystihol Karel Henc z Brna: "Toľko duálov – a predsa je to skvostná úloha!". Jemný úvodník s kombinačnou myšlienkou (F. Filippi, Bratislava). Pekná, aj keď napohľad jednoduchá trojťažka (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Typický "tempo–nešťastný" čierny strelec g2 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred