Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 6. 1991)


Problém č. 2127

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 2128

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+7=21)Kontrolná notácia: 2127: bKa8 Dd8 Va3 Vd2 Sh1 Jc4 Je6 Pc5 d4 f4 g4 (11), čKe4 Dh2 Ve1 Sg7 Jb7 Jg2 Pb2 d5 f2 (9) – dvojťažka, 2128: bKe2 Dc8 Vb5 Vd5 Sc6 Ja8 Jd1 Pa2 a6 b6 c2 c3 e6 f5 (14), čKc4 Dc5 Pa3 d6 e3 e4 f6 (7) – dvojťažka.

V č. 2127 si okrem riešenia všimnite aj dve tematické zvodnosti a v jednej z nich aj hrozbu, ktorá sa objaví ako mat v druhej zvodnosti a po inej obrane aj v riešení. V č. 2128 nájdete spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–23 vo forme dvoch zvodností a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2105 (Petite) z 4. 4. 1991. Zvodnosť 1.Va5? hr. 2.S:c5 (A) mat, 1...J~, J:d3! 2.S:e5 (B), Jb3 (C) mat, viazne na 1...c2! Rieši 1.Jc4 hr. 2.S:e5 (B) mat, 1...J~, J:d3!, J:e4!, Vg5, Sh2 2.Jb3 (C), D:d3 (D), D:e4, Je2, De3 mat. Voľná zámena hier a funkcií ťahu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2106 (Petite) z 4. 4. 1991. Zvodnosť 1.Sb2? (A) hr. 2.Vd5 (C) mat, 1...Sc4 2.V:c4 (D) mat, viazne na 1...S:e4! Zvodnosť 1.Vd2? (B) hr. 2.Vc4 (D) mat 2.V:d3 mat, viazne na 1...J:e4! Zvodnosť 1.S:b4? hr. 2.S:c3 mat, 1...J~, Sc4 2.Vd5 (C), V:c4 (D), viazne na 1...S:e4! a 1...J:e4! Rieši 1.D:g4 hr. 2.D:g7 mat, 1...Jd5, S:e4, J:e4, Jg~ 2.V:d5 (C), Vd2 (B), Sb2 (A), Jf5 mat. Pekné samoväzby v riešení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2107 (Gamza) z 11. 4. 1991. Zdanlivé hry 1...J:e5, c:d3 2.Dc5, Db4 mat. Zvodnosť 1.Df5? hr. 2.Se3 mat a 2.e3 mat, 1...J:e5, c:d3 2.D:e5, D:d3 mat, viazne na 1...c:d2! Nejde ani 1.Df7? Jb6!, na čom sa "potkli" viacerí skúsení riešitelia. Rieši 1.Dg8 hr. 2.D:c4 mat a 2.Dg1 mat, 1...J:e5, c:d3 2.Se3, e3 mat. Trojfázová zámena matov so zaujímavým využitím krytia bielych polí v matovej sieti. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred