Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 1. 1991)


Problém č. 2083

Sylvio Schade, Nemecko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 2084

György Bakcsi, Maďarsko

I. cena, Magyar Sakkélet 1974

Mat 3. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: 2083: bKh5 Vb1 Ve1 Sa4 Sh2 Jc4 Pd3 g3 g5 (9), čKf5 Vd4 Vd5 Sb8 Jc3 Ph4 (6) – dvojťažka, 2084: bKg5 Dh6 Vf6 Sh1 Sh8 Ja4 Jg7 Pg6 h5 (9), čKe5 Sb8 Sc8 Pc4 c6 d7 e4 (7) – trojťažka.

V č. 2083 nájdete spracovaný klasický námet (téma Grimshaw). Reprodukovaná trojťažka č. 2084 je príkladom na tému oddelenia trojťažiek v zápase Lotyšsko–Slovensko, o ktorom sme už písali v minulej rubrike. Téma znie: vo dvoch variantoch biely využíva v matoch blokovanie dvoch rôznych polí (v č. 2084 blokovanie polí d6 a e6 v jednom variante a d5 a e6 v druhom variante.

Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2062 (Chramcevič) z 31. 10. 1990. Zvodnosť 1.Vc5? (A) hr. 2.Sc4 mat, 1...Jd5, b3 2.Dg6 (B), V:c3 mat, viazne na 1...Je6! (a). Zvodnosť 1.Dg6? (B) hr. 2.V:f4 mat, 1...Je6 (a), Va5 (a6), J:g6 2.Vc5 (A), J:b4, Vf3 mat, viazne na 1...Jd5! (b). Rieši 1.D:b4 hr. 2.Sc4 mat, 1...Jd5 (b), Je6 (a), V:b4 2.V:d4, Vf3, J:b4 mat. Vladimirov vo vzťahu zvodníkov. Škoda, že 1...Jg6 2.Vf3 mat vychádza aj v riešení, čím téma Z–32–45 nie je plnohodnotná (B. Moravčík, Banská Bystrica). Elegantná hra bielych veží (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu za správne riešenie dostane Eugen Gajdoš, Staničná 13/18, 945 01 Komárno.

Riešenie problému č. 2063 (Sarkic) z 8. 11. 1990. Zvodnosť 1.f5? hr. 2.Df4 mat, viazne na 1...S:b7! Zvodnosť 1.Sc1(e1)? hr. 2.Jd2 mat, viazne na 1...b:c4! Zvodnosť 1.e:d4? hr. 2.Ve3 mat, viazne na 1...S:b7! Rieši 1.Vc6 hr. 2.Ve6 mat, 1...J:f4, V:d2, Je3+ 2.D:f4, J:d2, V:e3 mat. Tematicky čistá, konštrukčne hrubozrnná štvorfázová dvojťažka (L. Salai, Martin). Vyvrátenie pokusov je podľa klasických pravidiel hrubé. Mne viac vadia iné prekážky, ktorými sú rovnaké vyvrátenia dvoch zvodností a branie v jednom z nich (M. Borik, Bánovce nad Bebravou). Pestrá zámena funkcií troch ťahov s jednotnými motívmi pokusov a trojitým šachom, ale 1.e:d4? je skôr nepekné, ako avantgardné (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Ondrej Trnavský, 962 03 Hriňová–stred 1603.


Vzad << >> Vpred