Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 7. 1991)


Problém č. 2137

Alain Godbout, Kanada

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 2138

Ing. Ladislav Packa, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 2137: bKa4 Dc7 Vf6 Je5 Je6 Pf3 (6), čKd5 Sa3 Jc2 Jf4 Pb2 c4 (6) – dvojťažka, 2138: bKh1 Dh8 Ve1 Vf6 Se7 Ja1 Pc3 c4 d5 (9), čKe5 Vb2 Vg7 Sa8 Pe4 f7 g5 g6 h2 (9) – dvojťažka.

Autor č. 2137 je prvým kanadským šachovým skladateľom, publikujúcim v Hlase ľudu originálnu šachovú skladbu počas takmer 24–ročnej existencie Šachového okienka. Všimnite si v nej zdanlivé hry 1...Jb4, Sc5. Výborné je aj č. 2138, v ktorom sú dôležité hrozby v dvoch tematických zvodnostiach a riešeniach.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2115 (Žebenev) z 8. 5. 1991. Zdanlivé hry 1...K:c4, d3, Vc5 2.V:d4, Dc3, D:c5 mat. Zvodnosť 1.J:d4? hr. 2.J:c2 mat, 1...K:c4, Kc3, V:c4 2.Jf5, Jc6, Ja2 mat, viazne na 1...Vf4! Rieši 1.S:d4 hr. 2.Sc3 mat, 1...K:c4, K:a5, Vf4(:f3) 2.J:a3, Jc7, Jd6 mat. Trojfázová zámena hier Z–33–69 s využitím batérií s dominantným neľahkým výberom, ako pokryť vždy dosť deravú matovú sieť (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2116 (Petite) z 8. 5. 1991. 1. riešenie: 1.Dd3 hr. 2.g6 mat, 1...Jc6, Jd7, b3 2.Jf3 (A), V:h3 (B), Dg3 (C) mat. 2. riešenie: 1.De4 hr. 2.g6 mat, 1...Jc6, Jd7, b3 2.f5 (D), Vg4 (E), Jf3 (A) mat. 3. riešenie: 1.De6 hr. 2.g6 mat, 1...Jc6, Jd7, b3 2.Vg4 (E), Dg4 (F), V:h3 (B) mat. Originálny nápad. Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 2117 (Ryčkov) z 16. 5. 1991. Zdanlivé hry 1...Sd4, e:d6 2.Sh2, D:a1 mat. Zvodnosť 1.Kc5? hr. 2.Sh2 mat a 2.D:a1 mat, 1...Sd4+, e:d6+ 2.S:d4, D:d6 mat, viazne na 1...Jf5! Rieši 1.Jf2 hr. 2.Jd3 mat, 1...Kf4, Kd4 2.Sh2, D:d1 mat. Zámena hier i funkcií s prvkami Zagorujka, Ruchlisa i Rudenka s riešiteľsky dobre hodnoteným zvodníkom i úvodníkom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred