Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 10. 1991)


Problém č. 2157

N. Pekka, Fínsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 2158

Raimondas Senkus, Litva

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (16+8=24)Kontrolná notácia: 2157: bKh1 Df5 Vc8 Vd7 Sa1 Sd5 Je3 (7), čKc1 Dg6 Vf8 Sc6 Pb7 g4 h5 (7) – dvojťažka, 2158: bKh5 Dd8 Vd3 Vf2 Sa8 Sh4 Jd2 Je4 Pc3 c5 c7 d5 e2 f6 g3 g4 (16), čKe5 Db6 Sa1 Jc6 Jh6 Pb5 e7 f5 (8) – dvojťažka.

Č. 2157 obsahuje okrem riešenia aj dva pokusy. Modernejšie č. 2158 má dve tematické zvodnosti, ktorých zvodník sa objaví v riešení ako mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2137 (Godbout) z 25. 7. 1991. Zdanlivé hry 1...Jb4, Sc5 2.Dc5, D:c5 mat. Rieši 1.Vf5 hr. 2.Dc6 mat, 1...Jb4, Sc5, K:e6, Sd6, Jd4, J:e6 2.Dd7, Dc6, Dd7, D:c4, S:f4, Jc6 mat. Vtipný nápad s utajeným úvodníkom (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Dobrá začiatočnícka práca (B. Moravčík, Banská Bystrica). Estetika prevláda nad obsahom (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2138 (Packa) z 25. 7. 1991. Zvodnosť 1.Vef1? hr. 2.Sd6 (A) mat, 1...Vb6, Vf2 2.Dh2 (A), Db8 (C) mat, viazne na 1...e3! Zvodnosť 1.Jc2? hr. 2.Dh2 (B) mat, 1...Vc2, Vh7 2.Db8 (C), Sd6 (A) mat, viazne na 1...g4! Rieši 1.Jb3 hr. 2.Db8 (C) mat, 1...Vg8, Vb3 2.Sd6 (A), Dh2 (B) mat. Tri tematické maty sa vystriedali ako hrozby a aj ako variantové maty (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zaujímavé pôsobenie dámy po horizontále, vertikále a diagonále (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2139 (Hons) z 1. 8. 1991. Zdanlivé hry 1...f5, Jed4, Jcd4 2.Dh1, Jc7, Jb4 mat. Zvodnosť 1.Sf6? hr. 2.Dh1 mat, viazne na 1...e5! Zvodnosť 1.Dc3? tempo, viazne na 1...g4! Rieši 1.De3 hr. 2.De4 mat, 1...f5, Jc5, V:d7 2.Df3, Jc7, V:d7 mat. Z viacerých prvkov moderny niečo, ale jednotiaci celistvý motív vytvárajúci celok chýba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred