Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 10. 1991)


Problém č. 2159

Nikolaj Nadeždin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 2160

Nikolaj Nadeždin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+13=24)Kontrolná notácia: 2159: bKh7 Df1 Va4 Sa2 Sb2 Je7 Jf7 Pd2 e3 (9), čKe4 Dc5 Vc6 Sd4 Sg4 Jf5 Pb5 c7 d5 d6 (10) – dvojťažka, 2160: bKb6 Dd1 Vc6 Ve3 Sf1 Jc3 Jc4 Pb5 d2 f2 g4 (11), čKd4 Dg6 Ve7 Sb1 Sf8 Je4 Pa6 d7 e5 f4 f6 g5 g7 (13) – dvojťažka.

Obe dnešné skladby sú poslednými dvoma súťažnými úlohami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá sa skončí v nasledujúcej rubrike. V č. 2159 si všimnite zdanlivú hru 1...Se2 2.D:f5 mat a hrozbu v troch tematických zvodnostiach. V č. 2160 neprehliadnite zdanlivé hry 1...d5, J:d2, f:e3 a dve zvodnosti.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2140 (Postnikov) z 1. 8. 1991. Zvodnosť 1.De5? hr. 2.Ja5 (A) mat, 1...J:d4, b4, Sd8 2.De4, Jb6 (B), Jd2 mat, viazne na 1...Va1! Rieši 1.Dd6 hr. 2.Jb6 (B) mat, 1...Jd4, b4, Sd8 2.Ja5 (4), Da6, Je3 mat. Nenáročná oddychovka (P. Filippi, Bratislava). Zaujímavá drobnosť – napriek miernej symetrii a jednoduchosti pôsobí skladba ucelene (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2141 (Slesarenko) z 8. 8. 1991. Zdanlivé hry 1...V:e5, Vd4 2.Dc4, D:d4 mat. Zvodnosť 1.Jf7? (B) hr. 2.Dc4 mat, 1...V:c8, V:d4 2.Vh5 (C), V:d4 mat, viazne na 1...Ve4! Rieši 1.Vh5 (C) hr. 2.Dc4 (A) mat, 1...V:c8, V:e5, Vd4 2.Jf7 (B), V:e5, Dc6 mat. Z–32–36 s pridanou pestrou hrou zámien funkcií, škoda že mat 2.D:d4 nehrá ešte raz v inej funkcii (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2142 (Slesarenko) z 8. 8. 1991. Zdanlivé hry 1...D:d7, V:f3, J:d4, D:d5 2.Ve5, e8D, Jd2, D:d5 mat (1...Je3 2.V:e3 mat). Rieši 1.D:f6 hr. 2.Df5 mat, 1...D:d7, V:f3, J:d4, D:d5 2.V:d7, De5, Ve5, e8D mat, (1...Je3, K:d5 2.Jc3, S:b7 mat). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Pred 100 rokmi sa narodil popredný anglický šachový skladateľ Cyril Stanley Kipping (10. 10. 1891 – 17. 2. 1964). Celkove zložil asi 7000 skladieb. Bol dlhoročným redaktorom časopisov The Problemist, Chess a Chess Amateur, napísal 5 kníh o kompozičnom šachu a vlastnil jednu z najväčších zbierok šachových skladieb.


Vzad << >> Vpred