Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 12. 1991)


Problém č. 2177

Jozef Plevka, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+13=22)


Problém č. 2178

Ing. Oto Mihalčo, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+12=24)Kontrolná notácia: 2177: bKb1 Df8 Vb6 Vf1 Sg1 Sh1 Jc3 Pd2 g6 (9), čKe5 Vd4 Vh4 Sc8 Sh8 Ja6 Jc5 Pb3 b7 d3 e3 g3 g4 (13) – dvojťažka, 2178: bKe2 Dh1 Vd6 Sb1 Sg7 Jb6 Je5 Pb4 c5 c6 d2 f7 (12), čKe4 Dh5 Sa3 Sa6 Jd3 Jf3 Pc3 d5 f4 f5 g3 h2 (12) – dvojťažka.

V č. 2177 zaujmú zdanlivé hry 1...Vd6, Vf4 a hrozby dvoch tematických zvodností, ktoré sa v riešení objavia ako maty po obranách, ktoré boli vyvráteniami týchto zvodností. V modernom č. 2178 si všimnite tri tematické zvodnosti, ich zvodník, ale aj hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme šachovou knihou.

Riešenie problému č. 2158 (Senkus) z 3. 10. 1991. Zvodnosť 1.Jg5? hr. 2.Jgf3 mat, 1...f:g4, K:f6 2.Ve3, Dh8 mat, viazne na 1...Jd4! Zvodnosť 1.Jd6? hr. 2.Jf3 mat, 1...Jd4 2.Ve3 mat, viazne na 1...f:g4! Rieši 1.Ve3 hr. 2.Jf3 mat, 1...f:g4, Jd4 2.Jg5, Jd6 mat. Zaujímavá skladba hlavne s ohľadom na motiváciu krytia polí d5 a f6 v rôznych hrách (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2159 (Nadeždin) z 10. 10. 1991. Zdanlivá hra 1...Se2 2.D:f5 mat. Zvodnosť 1.Sc3? hr. 2.Sb1 (A) mat, viazne na 1...Dc4! Zvodnosť 1.Sc1? hr. 2.d3 (B) mat, viazne na 1...Dc4! Zvodnosť 1.Jg6? hr. 2.Jg5 (C) mat, viazne na 1...Se2! Rieši 1.Va3 hr. 2.Df4 mat, 1...Se3, S:e3, Se5, Sf3, D:a3, 2.Sb1 (A), d3 (B), Jg5 (C), Dd3, S:d5 mat. Zaujímavo spracovaná le–Grandova téma. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred