Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 3. 1992)


Problém č. 2205

Alexandr Pankratiev, Kazachstan

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+13=22)


Problém č. 2206

Alexandr Pankratiev, Kazachstan

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+12=23)Kontrolná notácia: 2205: bKb7 Da1 Ve4 Vh5 Sa6 Sc7 Jc4 Jf7 Pa3 (9), čKc5 Dg8 Vg3 Vg6 Sd8 Se8 Jc3 Je1 Pa4 b3 c6 d5 f4 (13) – dvojťažka, 2206: bKd1 Dg2 Vc1 Vd7 Sd6 Ja6 Jg6 Pc7 d2 e7 f3 (11), čKd3 Dh3 Vb6 Vf6 Se1 Sf1 Jb7 Jf7 Pb3 c4 d4 f4 (12) – dvojťažka.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. (V oboch skladbách nájdete spracovanú tému pokusov.)

Riešenie problému č. 2177 (Plevka) z 12. 12. 1991. Zdanlivé hry 1...Vd6, Vf4 2.D:d6, Df4 mat. Zvodnosť 1.Sd5? hr. 2.Dd6 mat, 1...V~ 2.Df4 mat, viazne na 1...Ve4! Zvodnosť 1.Se4? hr. 2.Df4 mat, 1...V~ 2.Dd6 mat, viazne na 1...Vd5! Rieši 1.d:e3 hr. 2.e:f4 mat, 1...Ve4, Vd5 2.Dd6, Df4 mat. Duály po iných obranách (napr. 1...Vd7 a 1...Vf4) nepovažujeme za škodlivé. Zámena funkcií ťahov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Katka Ondrišová, 053 03 Jablonov, č. d. 219.

Riešenie problému č. 2178 (Mihalčo) z 12. 12. 1991. Zvodnosť 1.J:f3? (A) hr. 2.Ve6 (B) mat, 1...D:f6, Sc8, Dg6, D:f7 2.D:f3 (D), S:d3, Jg5, Jg5 mat, viazne na 1...c2! (a). Zvodnosť 1.J:d3? (C) hr. 2.Ve6 mat (B), 1...S:d3, Sc8, Dg6, D:f7 2.S:d3, Jf2, D:f3 (D), D:f3 (D) mat, viazne na 1...g2! (b). Zvodnosť 1.Jg4? hr. 2.Ve6 (B) mat a 2.D:f3 (D) mat, viazne na 1...g2! (b). Zvodnosť 1.Jg4? hr. 2.Ve6 (B) mat a 2.D:f3 (D) mat, 1...g2 2.Jf2 mat, viazne na 1...f:g4! Rieši 1.Ve6 (B) hr. 2.Je~ mat, 1...c2 (a), g2 (b), Sc8, D:f7, Dg6, Kb4 2.J:d3 (C), J:f3 (A), Jd7, J:f7, J:g6, J:f3 (A) mat. Kombinovaná zámena matov, obrán i funkcií ťahov s využitím nekonvenčných zvodníkov, kde za zvládnutie komplikovaného obsahu museli byť prijaté formálne kompromisy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Pavel Filippi, Lermontovova 2, 811 05 Bratislava.


Vzad << >> Vpred