Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 3. 1992)


Problém č. 2203

Anatolij Sarkic, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)

 


Problém č. 2204

Dr. Marcel Segers, Belgicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)

A. Diagram B. Pb6–b2Kontrolná notácia: 2203: bKg7 Dc8 Ve5 Vf7 Sb1 Je3 Je7 Pa4 c2 f5 f6 (11), čKd6 Dh1 Sa2 Sc7 Pd4 g3 h4 (7) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení bVf7 na d1 (pozícia B), 2204: bKh6 Dg4 Va3 Va4 Sd4 Se8 Jb4 Jc8 Pa6 b6 c3 c5 (12), čKc4 Vb1 Vb8 Sh2 Jd3 Jd5 Pe6 g5 h5 (9) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení bPb6 na b2 (pozícia B).

Riešenie oboch skladieb (každý dvojník budeme hodnotiť dvoma bodmi) zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2175 (Kuzovkov) z 5. 12. 1991. Zvodnosť 1.Vd5? hr. 2.Sf3 mat, 1...J:d5, K:d5 2.Jf2, D:c4 mat, viazne na 1...Se5! Rieši 1.Vd3 hr. 2.Jf2 mat, 1...J:d3, Kd3 2.Sf3, Dc4 mat (1...Se5, Sd4 2.D:h7, V:d4 mat). Zaujímavá kombinácia hrozbovej témy a zámeny hier, aj keď sa nemožno ubrániť dojmu, že autorovi je na vyjadrenie zámen dvojťažka príliš krátka (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Peter Durst, sídl. Západ II, bl. Jazmín, 054 01 Levoča.

Riešenie problému č. 2176 (Gool) z 5. 12. 1991. Zvodnosť 1.J:h5? hr. 2.e:f4 (A) mat, 1...J4~, J:e6, V:f3 2.Jc6 (B), D:e6 (C), e:d4 (D) mat, viazne na 1...Vf7! Rieši 1.V:c4 hr. 2.e:d4 (D) mat, 1...J4~, J:e6, Sb2(c5), f:e3, J6b5(f5) 2.e:f4 (A), Jc6 (B), Vc5, Sh2, Vf5 mat. Kombinácia hrozbových tém so zámenami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pestrá paleta matov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Efektná obeť na štvrtom rade (P. Filippi, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane Cecília Kollárčiková, Novohradská 14, 831 06 Bratislava.


Vzad << >> Vpred