Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 12. 1991)


Problém č. 2175

Alexandr Kuzovkov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)


Problém č. 2176

Johan C. van Gool, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+13=23)Kontrolná notácia: 2175: bKb7 Dc7 Vd6 Vf1 Sd1 Sf4 Jh1 Pb3 c3 e6 g4 (11), čKe4 Dh7 Vb2 Ve8 Sg7 Jb4 Jb8 Pc4 d2 h4 (10) – dvojťažka, 2176: bKa6 Dg6 Vc8 Vd7 Se6 Sg1 Jd8 Jf6 Pe3 f3 (10), čKe5 Vf2 Vh7 Sa3 Sg2 Jd4 Jd6 Pc4 e2 e7 f4 h4 h5 (13) – dvojťažka.

V č. 2175 si okrem riešenia všimnite aj tematickú zvodnosť 1.Vd5? Súčasťou obsahu č. 2176 od popredného holandského autora je okrem tematickej zvodnosti 1.J:h5? aj jej hrozba 2.e:f4 (A) mat, ktorá sa v riešení objaví ako mat a hrozba z riešenia bude matom vo zvodnosti po obrane 1...V:f3.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme šachovou publikáciou.

Riešenie problému č. 2156 (Muzyka) z 26. 9. 1991. Zvodnosť 1.D:e6? (A) hr. 2.Da6 (B) mat, viazne na 1...c6! Zvodnosť 1.D:f1? (C) hr. 2.Je3 (D) mat, viazne na 1...d4! Zvodnosť 1.S:e7? hr. 2.V:c5 (E) mat, viazne na 1...Va8! Zvodnosť 1.D:g6? hr. 2.Je5 (F) mat, viazne na 1...Vh5! Rieši 1.Df6 hr. 2.b3 mat, 1...d4, e5, d2, Jd2, e:f6, Je5 2.D:e6 (A), Da6 (B), D:f1 (C), Je3 (D), V:c5 (E), J:e5 (F) mat. Po nezvyklom úvodníku pestré zmeny v matovej sieti (P. Filippi, Bratislava). Pestrá paleta zámen funkcií ťahov typu B i A, ale paradoxálny je jediný variant (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2157 (Pekka) z 3. 10. 1991. Nejde 1.Sf3? Vd8! a ani 1.Se4? Dd6! Rieši 1.Sg2 hr. 2.Vd1 mat, 1...Vd8, Dd6 2.Df1, Dc2 mat. Dva pokusy s prekážaním, vadí však branie voľného poľa d2 v úvodníku (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred