Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 3. 1992)


Problém č. 2207

Raimondas Senkus, Litva

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 2208

Dmitrij Bannyj, Rusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: 2207: bKc8 De8 Va5 Vg1 Sc1 Se2 Jg4 Pb6 f5 (9), čKg5 Db3 Sf4 Jh8 Pc4 c7 h4 (7) – dvojťažka, 2208: bKa6 Dc7 Va5 Vh5 Sb1 Sf4 Jc6 Je2 Pc2 g2 (10), čKe4 Ve6 Vh1 Sb8 Sd5 Jb6 Jd6 Pc4 e3 f6 (10) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 2207 nájdete spracovanú klasickú tému, č. 2208 je viac ako moderné (zvodník, úvodník a hrozby budú v niektorej z dvoch fáz matmi).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2179 (Jarovenko) z 19. 12. 1991. Zvodnosť 1.Vf3? hr. 2.V:f4 mat, 1...S:e5, Je2 2.D:a7, Vd3 mat, viazne na 1...Sf5! Rieši 1.Ve6 hr. 2.D:a7 mat, 1...J:e6, S:e6, Jb3 2.Jc6, Jf3, Vd3 mat. Vzhľadom na absolútnu absenciu antiduálového princípu sú zámeny obrán len fiktívne, zámena funkcie jedného ťahu je ale strašne málo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Rudolf Halan, Spádová 1154, 926 00 Sereď.

Riešenie problému č. 2180 (Lebloch) z 19. 12. 1991. Zdanlivé hry 1...f:e5, e3, g5, Je6 2.D:d8, Dh1, J:f6, S:e6 mat, viazne na 1...d3! Zvodnosť 1.Dd2? hr. 2.Jf4 mat, 1...f:e5, e3, g5, Je6 2.Je3, Dg2, J:f6, S:e6 mat, viazne na 1...d3! Rieši 1.e:f6 hr. 2.De5 mat, 1...g:f6, J:c6, c:b6 2.J:f6, Se6, J:b6 mat. Veľmi dobrý výkon – štvorfázová zámena hier so zámenou funkcie ťahu Je5 – prekáža relatívne chudobné riešenie vzhľadom na vzťah k iným fázam (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná nadväznosť jednotlivých fáz (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Útočná stratégia s pôsobivou motiváciou (P. Filippi, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane Miroslav Havran, Jateční 1,750 02 Přerov.


Vzad << >> Vpred