Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 6. 1992)


Problém č. 2229

André Simonet, Belgicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)


Problém č. 2230

Claude Goumondy, Francúzsko

Revue Suisse 1982

Mat 3. ťahom (5+3=8)Kontrolná notácia: 2229: bKd7 Dc7 Va4 Vg4 Sb1 Sf8 Ja3 Jg3 (8), čKd5 Dh8 Jb7 Jd8 Pa7 b3 b5 e5 f5 f7 g6 (11) – dvojťažka, 2230: bKg2 Vf6 Vg6 Sd8 Je7 (5), čKh4 Vg5 Pg3 (3) – trojťažka.

V č. 2229 možno objaviť tému pokusov. V takmer miniatúrnej trojťažke č. 2230 je spracovaná cyklická zámena druhých a tretích ťahov bieleho (v koľkých variantoch – to je zatiaľ tajomstvo).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2207 (Senkus) z 26. 3. 1992. Nejde 1.De6? c5! Rieši 1.Dc6 hr. 2.Dh6 mat, 1...D:b6, Db5, Kh5, Jg6 2.Jf2, Jh6, Je3, Dg6 mat. Klasika (Ing. J. Karel, Praha). Žiaľ, Senkus vyrába plagiáty aj klasických skladieb – zatiaľ chýbajú konkrétne dôkazy, treba ich nájsť. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2208 (Bannyj) z 26. 3. 1992. Zvodnosť 1.Sh6? hr. 2.Jc3 (A) mat a 2.Jg3 (B) mat, viazne na 1...S:c6! Zvodnosť 1.Sh2? (C) hr. 2.Jc3 (A) mat, 1...S:c6, Jb5 2.Vh4 (D), Jg3 (B) mat, viazne na 1...Ja4! Rieši 1.Vh4 (D) hr. 2.Jg3 (B) mat, 1...S:c6, Jf5 2.Sh2 (C), Jc3 (A) mat (1...Kf5, V:h4 2.Dh7, c3 mat). Skoro Kissova téma (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2209 (Zygalov) z 2. 4. 1992. Zdanlivá hra 1...f4 2.Dg6 mat. Zvodnosť 1.Jg6? hr. 2.J:c5 (B) mat, 1...S:d3 2.D:e6 (C) mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.D:e6 hr. 2.Dc4 mat, 1...S:d3, f4 2.Jg6 (A), J:c5 (B) mat. Zámeny funkcií rôzneho charakteru bez výrazne dominujúceho motívu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* 13.–14. júna 1992 sa v Brne konajú už VIII. majstrovstvá ČSFR v riešení šachových problémov. Priamu účasť majú zabezpečenú prví piati riešitelia (Kolčák, Kos, Libiš, Gvozdják a Moravčík) zo VII. majstrovstiev ČSFR, ktoré boli v Bratislave v dňoch 23. 6. – 24. 6. 1991.


Vzad << >> Vpred