Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 12. 1991)


Problém č. 2179

A. Jarovenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 2180

Ivo Lebloch, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 2179: bKb2 De7 Va6 Vg3 Sd5 Jb8 Je1 Pc2 c4 e5 f2 (11), čKd4 Sg4 Sh8 Jc1 Jd8 Pa7 b4 f4 (8) – dvojťažka, 2180: bKb5 Df4 Sb4 Sc8 Jc4 Jh5 Pb6 c6 e5 f5 g3 (11), čKd5 Sb8 Jd8 Pb2 c7 d4 e4 f6 g7 (9) – dvojťažka.

V č. 2179 si okrem hrozby v riešení všimnite aj tematickú zvodnosť. V bohatom na maty č. 2180 zaujmú zdanlivé hry 1...f:e5, e3, c:b6, J~, g5 a okrem riešenia aj dve tematické zvodnosti.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme šachovou publikáciou.

Riešenie problému č. 2160 (Nadeždin) z 10. 10. 1991. Zdanlivé hry 1...d5, J:d2, f:e3 2.Je2, Vd6, f:e3 mat. Zvodnosť 1.J:b1? hr. 2.Vd3 mat, 1...J~, Jc3!, f:e3 2.Vd6, d:c3, d:e3 mat, viazne na 1...d:c6! Zvodnosť 1.Jd6? hr. 2.Da4 mat a 2.Vc4 mat, 1...a:b6, Df7, Sa2 2.J:b5, Jf5, Vd3 mat, viazne na 1...Jc5! Rieši 1.J:e5 hr. 2.Jf5 mat, 1...V:e5, f:e3, K:e5 2.Vc4, Da4, d4 mat. Škoda, že zdanlivé hry sú mimo hlavného obsahu – zvodnosti pôsobia esteticky rozhárane – riešenie je ale pekné. Zámena funkcií je pri viacnásobných hrozbách dosť nečistá (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Obe dnešné skladby sú zároveň poslednými dvoma originálmi nášho XXIII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1991 (rozhodcom je Ing. Peter Gvozdják). Posledné tohoročné Šachové okienko vyjde výnimočne až v sobotu, t. j. 28. decembra 1991 a obe reprodukcie budú mať typický silvestrovský obsah.


Vzad << >> Vpred