Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 8. 1991)


Problém č. 2139

Osvald Hons, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 2140

Olexandr Postnikov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)Kontrolná notácia: 2139: bKa2 Dc1 Vh7 Sh8 Ja6 Jg6 Pd3 d7 (8), čKd5 Vd6 Jc6 Je6 Pb5 f6 g5 (7) – dvojťažka, 2140: bKg8 Dh2 Sd4 Jb3 Jd5 Pc2 e4 (7), čKc4 Ve1 Sg5 Ja6 Je2 Pb5 (6) – dvojťažka.

V č. 2139 si všimnite okrem dvoch tematických zvodností aj zdanlivé hry 1...f5, Jed4, Jcd4. V č. 2140 je súčasťou obsahu aj hrozba v tematickej zvodnosti a v riešení, ktorá sa vždy v inej fáze objaví ako mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2118 (Labai a Taraba) z 16. 5. 1991. Zvodnosť 1.J:c4? tempo, 1...Vf5, Vh5, Kd5 2.Jf4, Jh4, Jge3 mat, viazne na 1...V:g4! Rieši 1.Dh4 tempo, 1...Vf5, Vh5, V:g6 2.g:f5, g:h5, g5 mat. Stagnácia v konštrukcii navodí riešenie (P. Filippi, Bratislava). Zámena typu Z–24–58 s prvkami "šalianskej" témy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2119 (Gantjuk) z 23. 5. 1991. Zvodnosť 1.J:e3?hr. 2.Sd5 (A) mat, 1...K:e3, S:e3 2.D:e5, Jg3 (B) mat, viazne na 1...e6! Zvodnosť 1.J:e7? (D) hr. 2.Dc6 (C) mat a 2.Sd5 (A) mat, 1...S:e7 2.Jg3 (B) mat, viazne na 1...V:e7! Rieši 1.Dc6 (C) hr. 2.J:e7 (D) mat, 1...Kf5, Vc8 2.Jg3 (B), D:g6 mat. Zvodník a hrozba prvej zvodnosti sa pekne zamieňajú a riešení (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2120 (Labai) z 23. 5. 1991. Pozícia A: 1.De1 tempo, 1...Kb4, Kd4, Jc~ 2.Jc:d5 (A), D:c3 (B), J:b5 (C) mat. Pozícia B: 1.Da1 tempo, 1...Kb4, Kd4, Jc~ 2.D:c3 (B), J:b5 (C), Jc:d5 (A) mat. Zdarila syntéza viacerých prvkov, ale z viacerých úloh. Škodlivé motívy sú vážené na lekárnických váhach (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred