Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 5. 1991)


Problém č. 2119

V. Gantjuk, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)

 


Problém č. 2120

Zoltán Labai, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)

A. Diagram B. Se5–a5Kontrolná notácia: 2119: bKg2 Dc7 Va3 Vd7 Sb3 Sh6 Jd5 Je2 Pb7 c2 c5 h3 (12), čKe4 Vg8 Vh7 Sg5 Pb5 e3 e5 e7 g6 (9) – dvojťažka, 2120: bKc2 Df1 Va2 Vc8 Sd3 Jc7 Je7 Pa6 e2 e6 f4 f5 (12), čKc5 Se5 Jc3 Pb5 b6 d5 d6 e3 f6 (9) – dvojťažka (pozícia A), ako aj po preložení čSe5 na a5 (pozícia B).

V č. 2119 si všimnite hrozby v dvoch tematických zvodnostiach. V č. 2120 od novopečeného majstra FIDE nájdete vo forme dvojníka (každý budeme hodnotiť 2 bodmi) spracovanú cyklickú zámenu troch matov (Lačného téma).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2098 (Azov) z 7. 3. 1991. Nejde 1.Kc3 (d4)? b5 2.a:b6 e.p. mat, pre 1...Ka6! Rieši 1.Kc4 tempo, 1...b5+, Ka6 2.a:b6 e.p., Va8 mat. Forsírované, ťažko pôvodné, ale má isté kúzlo. Dnes už miniatúrky v dvojťažkách ťažko prekvapia niečím, čo by už nebolo (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ospravedlňujeme sa čitateľom, že z technických príčin Šachové okienko nevyšlo 3. mája, ako sme vás predtým upozorňovali, ale už 2. mája. Pre tých riešiteľov, ktorým sa nepodarilo zohnať Šachové okienko z 2. a 8. mája 1991 opakujeme aspoň kontrolné notácie súťažných problémov č. 2113–2116: Č. 2113 (Berg z 2. 5. 1991): bKd2 Dh7 Sa2 Sd6 Jd3 Jd8 Pf3 (7), čKd4 Vb6 Vf6 Ja4 Jg4 Pb5 f5 g6 (8) – mat 2. ťahom. Č. 2114 (Kisis z 2. 5. 1991): bKc2 Dd1 Vd4 Ve4 Se2 Sh2 Ja8 (7), čKc5 Vc8 Vg3 Ja7 Jh8 Pe3 e6 (7) – mat 2. ťahom. Č. 2115 (Žebenev z 8. 5. 1991): bKe1 De5 Vb7 Vh4 Sb6 Jb5 Jc1 Pa5 c4 f3 (10), čKb4 Vc8 Vf7 Je8 Pa3 a4 c2 d4 (8) – mat 2. ťahom. Č. 2116 (Petite z 8. 5. 1991): bKh1 Dg6 Vg2 Vh2 Se7 Sh5 Je1 Jg7 Pf2 f4 g5 h6 (12), čKh4 Da3 Sb7 Sc8 Jb8 Pa5 b4 d4 h3 (9) – mat 2. ťahom (3 riešenia). Riešenia môžete stále zaslať na horeuvedenú adresu redakcie najneskôr do 10 dní.


Vzad << >> Vpred