Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 5. 1991)


 

Problém č. 2117

Vladimir Ryčkov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 2118

Zoltán Labai a

Ing. Jozef Taraba, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+6=16)Kontrolná notácia: 2117: bKb5 Da6 Ve1 Sg1 Jh3 Jh7 Pd5 d6 e4 (9), čKe5 Sa1 Jh6 Pa7 d7 e7 f3 (7) – dvojťažka, 2118: bKb6 Dh1 Sh6 Je3 Jg2 Pc2 c3 e2 g4 g6 (10), čKe4 Vg5 Pb7 c4 e5 e6 (6) – dvojťažka.

V č. 2117 nájdete spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–44 vo forme zdanlivých hier 1...Sd4, e:d4, tematickej zvodnosti a riešenia. V č. 2118 od dvojice úspešných slovenských šachových skladateľov si okrem riešenia všimnite aj tematickú zvodnosť.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2095 (Shire) z 28. 2. 1991. Zvodnosť 1.Sf5? hr. 2.Je7 (A) mat, 1...Vd4, Jg6, Vf4+ 2.Jc3 (B), Vd8, J:f4 mat, viazne na 1...Vb2! Rieši 1.Ke3 hr. 2.Jc3 (B) mat, 1...Je6, Vc4, Ve4+, Vb3 2.Je7 (A), S:c4, S:e4, Jf4 mat. Zámena funkcii typu hrozba – mat s niekoľkými pridanými technickými variantmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2096 (Shire) z 28. 2. 1991. Zvodnosť 1.Df3? hr. 2.b3 mat a 2.Sb5 mat, 1...J:c3, e:d5 2.D:c3, D:d5 mat, viazne na 1...Jd4! Rieši 1.Df8 hr. 2.Db4 mat, 1...J:c3, e:d5 2.b3, Sb5 mat. Hrozby zvodnosti sa objavili ako maty v riešení, čo hodnotím kladne (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Syntéza zámena funkcií ťahov i matov v úspornom, i keď trochu statickom prevedení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2097 (Janočko) z 7. 3. 1991. Nejde 1.Dg3? e5! Rieši 1.De5 tempo, 1...Kd7, f6, f5 2.Dd6, Dc7, Dg7 mat. Niekoľko pokusov, ovšem bez zámen, ba sem–tam s duálom v pokusoch – oddychovka (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred