Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 2. 1991)


Problém č. 2095

David Shire, Veľká Británia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+4=12)


Problém č. 2096

David Shire, Veľká Británia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)Kontrolná notácia: 2095: bKf2 Vc7 Ve8 Sa1 Sd3 Je2 Jg8 Pe5 (8), čKd5 Vb4 Jf8 Jh7 (4) – dvojťažka, 2096: bKa6 Df1 Vd5 Sc6 Pa2 b2 c3 (7), čKc4 Vh2 Sh7 Je2 Pb6 c2 e6 (7) – dvojťažka.

Po č. 2093 (Sazonov): bKg5 De1 Pe3 (3), čKe5 Se4 Pc2 d6 e6 (5) – mat 2. ťahom a č. 2094 (Sazonov): bKc1 Dc2 Vh6 Sg4 Jg3 (5), čKf4 (1) – mat 2. ťahom, pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž bohato dotovaná cennou šachovou literatúrou, ďalšími súťažnými dvojťažkami. V oboch z nich si okrem riešenia všimnite aj tematickú zvodnosť.

Riešenia č. 2093–2096 môžete ešte stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2071 (Segers) z 6. 12. 1990. Zdanlivé hry 1...e:f4, d3, Jf7, Jc3 2.V:e6, c5, f:e6, Jc5 mat. Zvodnosť 1.V:e6? hr. 2.V:e5 mat, viazne na 1...Jf7! Zvodnosť 1.c5? hr. 2.De3 mat, viazne na 1...Jc3! Rieši 1.Jb5 hr. 2.Jd6 mat, 1...e:f4, d3, Jf7, Jc3, g3 2.V:e6, c5, f:e6, Jc5, Df3 mat. Dvojitá zámena 1. a 2. ťahu so silne jednotnými motivačnými prvkami vytvárania pokusov, ale plytvanie materiálom na kráse nepridá (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Juraj Buzáš, Komenského 33, 935 41 Tekovské Lužany.

Bodovanie riešení (dokončenie z minulej rubriky). Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (ak by jeho skladba bola neriešiteľná, nezískava ani bod). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi jeden bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia hoci ešte v termíne). Žiadame vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektnosti (najlepšie červenou ceruzkou), čím sa zmenší pravdepodobnosť ich prehliadnutia na minimum. Proti prípadnej strate riešení poštou sa už mnohí riešitelia zabezpečujú tak, že v nasledujúcom riešení stručne zopakujú predchádzajúce riešenie (napr. len úvodníky) – je to dobrá a overená metóda, ktorú by mohli aplikovať aj iní riešitelia. Prosíme vás tiež, aby ste riešenia nezasielali v listoch ale výlučne na korešpondenčných lístkoch.


Vzad << >> Vpred