Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 12. 1990)


Problém č. 2071

Prof. Marcel Segers, Belgicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+10=24)


Problém č. 2072

Valerij Krivenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: 2071: bKf8 Db3 Vb4 Ve8 Sh2 Sh7 Ja6 Jc7 Pc4 d2 f4 f5 f6 g2 (14), čKe4 Vc1 Ja4 Jh6 Pb7 c2 d4 e5 e6 g4 (10) – dvojťažka, 2072: bKg7 Df1 Vd6 Pf2 f6 g3 g5 h2 (8), čKh5 Sc8 Pb6 b7 c5 d7 f7 g4 (8) – dvojťažka.

V č. 2071 si všimnite zdanlivé hry 1...e:f4, d3, Jf7, Jc3 a dva tematické zvodníky, ktoré v prvých dvoch zdanlivých hrách sa objavili ako maty. Škoda len, že v riešení je už všetko rovnaké. Č. 2072 je konštruované vo forme dvoch zvodností a riešenia, pričom v oboch zvodnostiach sú tematické aj hrozby.

Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2053 (Gribenko) z 27. 9. 1990. 1.e3 tempo, 1...K:d3, Kc5, d5 2.Dd4, Vc2, Vc3 mat. Miniatúrka s "povinným" úvodníkom, ale s absenciou výraznej motivácie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Pavel Filippi, Lermontovova 2, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 2054 (Peretjaka) z 27. 9. 1990. Zvodnosť 1.Dg3? Kb8 2.Va6 mat, viazne na 1...S~! Rieši 1.Va6 tempo, 1...Kb8, S~, Kd7 2.Dg3, Dd8, Dd8 mat. Mechanická zámena 1. a 2. ťahu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Koloman Suchár, Požiarnícka 16, 080 01 Prešov.

Riešenie problému č. 2055 (Syčov) z 4. 10. 1990. Zdanlivá hra 1...c5 2.Dd5 mat. Pokusy 1.Dg5?, Je8? viaznu postupne na 1...Ve4!, Vd4! Rieši 1.Je4 hr. 2.Jd6 mat, 1...K:d3, Kd5, V:e4 2.Df1, Sf7, D:e4 mat. Dobrý úvodník, ale inak nič moc. (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tri modelové maty, ale ako nedostatok sa javí časté dvojité matovanie dámou (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu za správne riešenie dostane Karel Henc, náměstí 28. října 12, 602 00 Brno.


Vzad << >> Vpred