Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 10. 1990)


Problém č. 2055

S. Syčov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)


Problém č. 2056

Vladimir Tjapkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+5=16)Kontrolná notácia: 2055: bKb2 Dg2 Sf2 Sg6 Jd3 Jf6 Pa4 (7), čKc4 Vh4 Jb1 Jb8 Pc6 (5) – dvojťažka, 2056: bKb8 Da7 Ve2 Vf7 Sc8 Sh6 Ja2 Ja3 Pa6 c7 e6 (11), čKd6 Je7 Jg2 Pc6 d5 (5) – dvojťažka.

V č. 2055 okrem zdanlivej hry 1...c5 možno objaviť aj tri modelové maty. Vo výbornom č. 2056 si treba všimnúť dve tematické zvodnosti a ich hrozby, ktoré sa objavia ako maty v riešení po obranách, ktoré zvodnosti vyvracali. Naviac v tretej zvodnosti po týchto obranách budú zvodníky matmi.

Jedného správneho riešiteľa každej dvojťažky odmeníme hodnotnou šachovou knihou, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2041 (Schade) z 16. 8. 1990. Pokus 1.Va4? hr. 2.Kb5 mat, viazne na 1...Jd6! Rieši 1.Va3 hr. 2.Vd3 mat, 1...Se4, Je5, Ve3, Sf1, Sc3 2.Je2, Se3, d:e3, Jf3, d:c3 mat. Začiatočnícka práca s viacerými technickými nedostatkami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Starožitnosť (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2042 (Paslack) z 16. 8. 1990. Zdanlivá hra 1...e:f4 2.D:e8 mat. Zvodník 1.Jd5? hr. 2.Jg3 mat, 1...e:f4 2.Jf6 mat, viazne na 1...Vg8! Zvodník 1.Jg2? hr. 2.Jg3 mat, 1...e:f4 2.V:f4 mat, viazne na 1...V:c3! Rieši 1.Jd1 hr. 2.Jg3 mat, 1...e:f4, Vg8, V:c3, Vc5 2.Jf2, D:e5, J:c3, Dd3 mat. Na daný materiál je výsledok malý (M. Nemček, Martin). Len sólo čierneho pešiaka (L. Salai, Martin). Štvorfázová zámena jedného matu typu Z–41–14, pričom zvodníky vytvárajú tému pokusov. Škoda neexistujúcej fázy 1.Je~?, ktorá by spolu s existujúcimi tvorila predĺžený útok (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred