Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 12. 1990)


Problém č. 2073

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu









Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 2074

Valentin Lukianov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu









Mat 2. ťahom (12+7=19)



Kontrolná notácia: 2073: bKd7 Db5 Va5 Sa1 Sh7 Jc7 Je4 Pd3 e6 f4 (10), čKd4 Dd1 Sb1 Jb2 Pc3 c5 e3 (7) – dvojťažka, 2074: bKc2 De2 Vc8 Vd7 Se1 Sf3 Jf5 Pa4 a5 b3 c6 e3 (12), čKc5 Db8 Vh4 Sa8 Jf6 Jg6 Pb4 (7) – dvojťažka.

V č. 2073 okrem zdanlivých hier 1...J:d3, Ja4, D:d3 a riešenia nájdete aj zopár zaujímavých pokusov. V modernom č. 2074 od majstra športu ZSSR v kompozičnom šachu okrem trojfázovej zámeny typu Z–32–25 konštruovanej vo forme dvoch zvodností a riešenia hrá úlohu aj hrozba v riešení a v jednej tematickej zvodnosti.

Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou, ak nám správne riešenie zašlete najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2056 (Tjapkin) z 4. 10. 1990. Zvodnosť 1.Db6? hr. 2.Jb5 mat, viazne na 1...d4! Zvodnosť 1.Dd4? hr. 2.Jc4 mat, viazne na 1...c5! Zvodnosť 1.Sf8? hr. 2.S:e7 mat, 1...c5, d4 2.Db6, D:d4 mat, viazne na 1...Je3! Rieši 1.Jb4 tempo, 1...c5, d4, Je~, Jg~ 2.Jb5, Jc4, Vd7, Sf4 mat. Hanneliusova téma a zámena 1. a 2. ťahov – hodnotný obsah, len škoda slabého úvodníka, ktorý zavádza do hry pasívneho jazdca (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Priska Gönczölová, Tržná č. 1, 946 03 Kolárovo.

Riešenie problému č. 2057 (Sarkic) z 11. 10. 1990. Zdanlivé hry 1...K:c5, K:e5 2.Je6, Jg6 mat. Rieši 1.J6d5 hr. 2.De3 mat, 1...K:c5, K:e5, d:c5+, d:e5+ 2.S:b6, Sf6, Jg6, Je6 mat. Klasická "sovietska" zámena s istou dávkou symetrie a schematičnosti, ale konštrukčne neľahké (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Katka Ondrišová, 053 03 Jablonov č. 219.


Vzad << >> Vpred