Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(7. 3. 1991)


Problém č. 2097

Ján Janočko, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (3+3=6)


Problém č. 2098

Aleksej Azov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: 2097: bKc5 Dc3 Vg8 (3), čKe7 Pe6 f7 (3) – dvojťažka, 2098: bKd3 Vb8 Sc8 Pa5 c7 (5), čKa7 Pb7 (2) – dvojťažka.

Obe dnešné pôvodné miniatúrky asi nemajú šancu získať vyznamenanie v našom XXIII. medzinárodnom skladateľskom turnaji (č. 2097 má aj niekoľko zvodností). Dúfame však, že spríjemnia našu dlhodobú riešiteľskú súťaž vypísanú pred dvoma týždňami. Do tejto súťaže sa ešte stále môžete zapojiť.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2072 (Krivenko) z 6. 12. 1990. Zvodnosť 1.Vd5? hr. 2.g6 mat, viazne na 1...d6! Zvodnosť 1.g6? hr. 2.Vd5 mat, viazne na 1...f:g6! Rieši 1.Db5 tempo, 1...K:g5, c4 2.Vd5, g6 mat. Recipročná zámena funkcií ťahov obohatená o tretiu fázu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Ing. Anton Kniebügl, Kafendova 22, 831 06 Bratislava.

Riešenie problému č. 2073 (Ulanov) z 13. 12. 1990. Zdanlivé hry 1...J:d3, Ja4, D:d3 2.S:c3, Dc4, D:c5 mat. Rieši 1.Jd2 hr. 2.D:c5 mat, 1...Da4, Dh5, J:d3 2.Jf3, Jb3, Dc4 mat. Začiatočnícky obsah s jedinou zámenou funkcie ťahu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Jozef Tomanička, Sídlisko Pod Kaštieľom 641/37, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Riešenie problému č. 2074 (Lukianov) z 13. 12. 1990. Zvodnosť 1.Sf2? hr. 2.e4 mat, 1...Dh2 2.Db5 (A), Dc4 (B) mat, viazne na 1...Ve4! Zvodnosť 1.Vd4? hr. 2.Dc4 (B) mat, 1...Dh2, Vh2 2.S:b4 (C), Vc4 mat, viazne na 1...Je5! Rieši 1.Vb7 hr. 2.Db5 (A) mat, 1...Dh2, Vh2, D:b7 2.Vb5, S:b4 (C), c:b7 mat. Zámena matov i funkcií ťahov s viacerými násobnými efektnými motívmi na oboch stranách. Ak hrozbové varianty berieme ako rovnocennú tretiu hru v každej fáze, potom avizované Z–32–25 možno nahradiť lepším Z–33–36! Nemec by povedal: "Meisterwerk" (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Peter Durst, sídl. Západ II, bl. Jazmín, 054 01 Levoča.


Vzad << >> Vpred