Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 3. 1991)


Problém č. 2099

Anatolij Vasilenko a

Jevhen Bohdanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)


 

Problém č. 2100

Prof. Karol Mlynka, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+13=23)Kontrolná notácia: 2099: bKh7 De7 Vd6 Vf2 Se5 Sh1 Jg2 Pc3 e3 f5 f6 g3 (12), čKe4 Da1 Vg4 Vh5 Pc5 c6 e6 g7 h6 (9) – dvojťažka, 2100: bKd1 De2 Vb3 Vf3 Sa3 Sa8 Jf2 Jg6 Pa4 e7 (10), čKd5 Vh4 Sf8 Sh3 Ja1 Jc6 Pa6 b6 c7 d4 d7 g7 h5 (13) – dvojťažka.

V č. 2099 si predovšetkým všimnite maty zo zdanlivých hier 1...e:f5, K:e5, ktoré sa objavia v tematickej zvodnosti resp. riešení ako hrozba a zvodník resp. úvodník a hrozba. Jubilejné č. 2100 okrem riešenia a tematickej zvodnosti obsahuje aj zdanlivé hry 1...Vg4, Sg4, S:e7, a5.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2075 (Udarcev a Gavrilov) z 20. 12. 1990. Zvodnosť 1.Ve4? tempo, 1...S:e5, S:c5, c6, d3 2.V:e5, De6, Jcb6, Je3 mat, viazne na 1...e6! Rieši 1.Db5 tempo, 1...S:e5, S:c5, c6, d3, e6 2.c6, D:c5, Jab6, Jc3, Se4 mat. Dobrá zámena štyroch matov s tempom a prvkami symetrie, ale aj asymetrie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Jozef Majerčák, Pradiareň 2, 060 01 Kežmarok.

Riešenie problému č. 2076 (Mosiašvili) z 20. 12. 1990. Zdanlivé hry 1...Vf4, Sf4 2.Jg3, Jh4 mat. Zvodnosť 1.Jef4? hr. 2.Vf7 mat, 1...Va7, Se5, S:f4 2.Se4, V:e5, Jh4 mat, viazne na 1...V:f4! Zvodnosť 1.Jgf4? hr. 2.Jg3 mat, 1...V:f4 2.Jg3 mat, viazne na 1...S:f4! Rieši 1.f4 hr. 2.D:g5 mat, 1...V:f4, S:f4, Dg3, Dh4, Je6, Jh7 2.Se4, Vf5, J:g3, J:h4, Vf7, Sd7 mat. Viacero klasických (Grimshaw, Nowotny) i moderných (úplný Ruchlis, Hannelius) tém (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostal Ing. Gabriel Török, Nábrežná č. 79, 940 57 Nové Zámky.

* Zasielacia lehota zápasu Lotyšsko – Slovensko sa končí 31. 3. 1991. Zásielky adresujte na nášho kapitána Ing. Ladislava Salaia, Dom stavbárov, blok C, Závodská cesta, 010 01 Žilina.


Vzad << >> Vpred