Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 5. 1991)


Problém č. 2121

Pavel Jurenka, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+10=22)


Problém č. 2122

Henk Prins, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 2121: bKg4 Da7 Ve3 Ve4 Sa2 Sb2 Jc6 Jf5 Pf7 g6 h5 h6 (12), čKf6 Dd4 Vb3 Vd2 Sc7 Ja6 Jh7 Pc2 c5 e2 (10) – dvojťažka, 2122: bKh4 Dc8 Ve3 Sh1 Sh8 Je5 Jf1 (7), čKf4 Sf5 Jg4 Pe4 e6 (5) – dvojťažka.

V zaujímavom č. 2121 od mladého prostejovského autora si všimnite okrem riešenia a tematickej zvodnosti aj zdanlivú hru 1...Dc3. V mereditke č. 2122 si treba všimnúť vždy dve tematické hrozby v troch pokusoch a riešení, ktoré vytvárajú cyklus AB–BC–CD–DA.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2099 (Vasilenko a Bohdanov) z 14. 3. 1991. Zdanlivé hry 1...e:f5, K:e5 2.Sf4 (A), D:e6 (B) mat. Zvodnosť 1.D:e6? (B) hr. 2.Sf4 (A) mat, 1...V:f5, D:c3 2.D:f5, S:c3 mat, viazne na 1...Da2! Rieši 1.Sf4 (A) hr. 2.D:e6 (B) mat, 1...V:f5, D:c3, e5 2.Je1, Jh4, D:e5 mat. Úplná zámena funkcií dvoch ťahov typu AB–BC–CA s pridanými zámenami hier s využitím klasických prostriedkov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2100 (Mlynka) z 14. 3. 1991. Zdanlivé hry 1...Vg4, Sg4, S:e7, a5 2.Vf5, Jf4, J:e7, Vb5 mat. Pokus 1.Jg4? hr. 2.Vf5 mat a 2.Jf4 mat, viazne na 1...d3! Zvodnosť 1.Vb4? hr. 2.De5 mat, 1...Kc5, Kd6, d6 2.Vb5, V:d4, Dc4 mat, viazne na 1...Ve4! Rieši 1.Da2 hr. 2.Vb5 mat, 1...Kc4, Ke6, d3, J:b5 2.Vbc3, Vbe3, Vb:d3, D:b3 mat. Didakticko–metodická ukážka batériových matov (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). 12 matov v 13. variantoch s jediným opakovaním hrozby, ovšem striktné rozdelenie do troch fáz s prísnym dodržiavaním antiduálového princípu je až neskutočným výkonom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred