Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 11. 1991)


Problém č. 2169

Jacques Savournin, Francúzsko

I. cena

Freie Presse 1966/67

Mat 2. ťahom (7+7=14)


Problém č. 2170

Demetrios N. Kapralos, Grécko

II. cena

Memoriál Čigorina 1958–59

Mat 2. ťahom (10+14=24)Kontrolná notácia: 2169: bKa4 De7 Vb5 Vd6 Sh6 Je6 Jg1 (7), čKe4 Dh3 Vh4 Sc3 Jf1 Jh8 Pd7 (7) – dvojťažka, 2170: bKc1 De7 Vb3 Vg5 Sb4 Se4 Ja3 Jc7 Pb5 c4 (10), čKd4 Da7 Va6 Vh5 Se2 Sh8 Jf1 Jg3 Pa5 b7 c6 d6 f3 h6 (14) – dvojťažka.

Obe dnešné reprodukcie sú príkladmi na tému dvojťažiek v zápase Izrael – ČSFR (jeden, alebo viac matov, v ktorých biely zacloní vlastnú figúru), ktorý bol vypísaný nedávno. V č. 2169 nájdete spracovanú zámenu dvoch obrán vo forme riešenia a zdanlivých hier 1...Vf4, Df5, pričom tematické sú všetky štyri varianty. V č. 2170 je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–52 vo forme zdanlivých hier 1...J:e4, Je3, tematickej zvodnosti a riešenia s piatimi tematickými variantmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme šachovou knihou.

Riešenie problému č. 2151 (Dooren) z 12. 9. 1991. Zvodnosť 1.Vf3? hr. 2.Jg7 (A) mat, 1...S:f4, J:f3 2.Sc6 (B), D:d3 mat, viazne na 1...V:f7! Zvodnosť 1.f8J? hr. 2.Sc6 (B) mat, 1...S:f4, Vc5, Jf3 2.Se4 (C) Jg7, D:d3 mat, viazne na 1...Vd7! Rieši 1.Dc6 hr. 2.Se4 (C) mat, 1...S:f4, V:c6 2.Jg7 (A), Jg7 (A) mat. Moderná hrozbová tematika bez paradoxov a rotácia Z–32–23, ak pripustíme hrozbu ako mat po imaginárnom ľubovoľnom ťahu, aj keď tam sa antiduálový princíp asi zmení na formálny (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred