Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 2. 1992)


Problém č. 2197

Vladimir Jerochin, Rusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 2198

Vladimir Jerochin, Rusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+12=24)Kontrolná notácia: 2197: bKa2 Dc4 Vb1 Vf3 Sb2 Sf1 Jb5 Jd3 Pa3 g2 (10), čKd2 Dh6 Sg6 Ja1 Je2 Pc5 e6 f2 h5 (9) – dvojťažka, 2198: bKg4 Dc7 Va3 Vh3 Se1 Sg8 Jc5 Jd2 Pd3 d6 f2 f4 (12), čKd4 Da8 Vb8 Sc3 Sc8 Jb2 Jg3 Pa5 a7 d7 e2 h4 (12) – dvojťažka.

V č. 2197 od špičkového petrohradského autora si okrem riešenia a tematickej zvodnosti všimnite aj zdanlivé hry 1...Jc1+, Jc3+ a celkove tému Z–32–44. V č. 2198 zaujme recipročná zámena dvoch matov spracovaná vo forme riešenia a zdanlivých hier 1...Sb4, Je4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2168 (Fedjakov) z 7. 11. 1991. Zvodnosť 1.Sc4? hr. 2.Jd1 (A) mat, viazne na 1...Dh3! Zvodnosť 1.Sb1? hr. 2.Jbc4 (B) mat, viazne na 1...Vh3! Rieši 1.Ve3 hr. 2.Vd3 mat, 1...Dh3, Vh3 2.Jd1 (A), Jbc4 (B) mat. Klasická Dombrovskisova téma (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Dombrovskis s polárnymi vlastnosťami poľa h3 a normálnymi vlastnosťami 3. radu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Šachový krúžok zo základnej školy, 946 37 Moča.

Riešenie problému č. 2169 (Savournin) z 14. 11. 1991. Zdanlivé hry 1...Vf4, Df5 2.Jg5, Jc5 mat. Rieši 1.Df8 hr. 2.Da8 mat, 1...Je3, Se5, Vf4, Df5 2.Jg5, Jc5, D:f4, D:f5 mat. Prvotriedny Ruchlis so zmnožením klasickej témy blokovania poľa (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Milan Svrček ml., Komorova 5, 036 07 Martin.

Riešenie problému č. 2170 (Kapralos) z 14. 11. 1991. Zdanlivé hry 1...J:e4, Je3 2.Je6, Sc3 mat. Zvodnosť 1.Sd3? hr. 2.Jc2 mat, 1...Je3, S:d3 2.Je6, Sc3 mat, viazne na 1...Sd1! Rieši 1.Sf5 hr. 2.D:d6 mat, 1...Se5, c5 2.Je6, Sc3 mat. Viaceré tematické prvky kombinované s ďalšími neplánovanými dáva komplex tém spadajúcich do rôznych období. Neplánovaný pokus 1.Sb1? spôsobuje i zámenu funkcií ťahov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Eugen Gajdoš, Staničná 13/18, 945 01 Komárno.


Vzad << >> Vpred