Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 2. 1992)


Problém č. 2195

Robert C. Mc William, Veľká Británia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+2=9)


Problém č. 2196

Robert C. Mc William, Veľká Británia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+5=15)Kontrolná notácia: 2195: bKg2 Vb3 Sa2 Sd6 Jc8 Jd4 Pg4 (7), čKd5 Pd7 (2) – dvojťažka, 2196: bKb2 Dh5 Vd1 Sc5 Je5 Jg6 Pa6 b4 d6 h3 (10), čKd5 Sd3 Pb5 d7 f5 (5) – dvojťažka.

Po č. 2193 (bKb5 Dg2 Vg4 Sa5 Pd3 (5), čKe5 Pe6 (2) – mat 2. ťahom) a č. 2194 (bKd7 Df7 Se1 Ja6 Pe2 (5), čKd4 Pe5 (2) – mat 2. ťahom) pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike a dotovaná nákupnými poukážkami podľa vlastného výberu na tovar v OD Prior v celej ČSFR ďalšími dvoma súťažnými dvojťažkami známeho britského autora (v č. 2195 nájdete spracovanú klasickú tému hviezdy a v č. 2196 je táto téma obohatená o zdanlivú hru 1...Ke4).

Riešenia č. 2193–96 môžete stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2167 (Grigoriev) z 7. 11. 1991. 1.Dh4 tempo, 1...Jc4, J:c6, Jd7, Jf7, Jg6, Jg4, J:f3, Jd3, Kd4 2.Jb5, Vc7, V:d7, V:f7, V:g6, V:g4, Vg3, Je2, Sb2 mat. Elegantný koncert čierneho kráľa (A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Klasika až staroanglického typu, kde čipernej čiernej dvojici sekunduje biely komparz (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Richard Ferenczi, Massányiho 7, 949 06 Nitrianske Hrnčiarovce.

* Dokončenie bodovania riešení z minulej rubriky. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto zbytočné zasielať opravu riešenia hoci ešte v termíne). Žiadame vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektnosti (najlepšie červenou ceruzkou), čím sa zmenší pravdepodobnosť ich prehliadnutia na minimum. Osvedčilo sa, keď sa riešitelia zabezpečujú proti prípadnej strate riešenia tak, že v nasledujúcom riešení stručne zopakujú predchádzajúce (napr. číslo problému a úvodník). Odporúčame, aby túto osvedčenú metódu používali všetci riešitelia. Prosíme vás tiež, aby ste riešenia nezasielali v listoch, ale výlučne na korešpondenčných lístkoch.


Vzad << >> Vpred