Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 7. 1992)


Problém č. 2239

Ivo Lebloch, ČSFR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 2240

Johann Berger, Rakúsko

Frankfurter Rundschau 1887

Mat 3. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 2239: bKe4 Vb7 Vh3 Sd1 Jb1 Jc3 Pa3 d4 d5 e5 (10), čKc4 Ja8 Jb6 Pa4 a5 d2 e7 g3 h4 (9) – dvojťažka, 2240: bKg7 Df3 Vh1 Pb5 d2 e2 f2 (7), čKc4 Pb6 c5 e6 e7 (5) – trojťažka.

V č. 2239 nájdete vo forme zvodnosti a riešenia spracovanú zámenu dvoch matov a dvoch obrán. Trojťažka č. 2240 predstavuje starú dobrú typickú klasiku. Podarí sa uhádnuť niekomu jej vek?

Riešenie zašlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Sliačska 1, 831 02 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2217 (Ulanov) z 30. 4. 1992. Pokusy 1.S~?, Sc5?, Se5? viaznu postupne na 1...Va5!, Dd7!, Se7! Rieši 1.Sf2 hr. 2.Vd4 mat, 1...Va5, Dd7, Sa7 2.g3, Jc5, Ve5 mat. Ťahy bieleho strelca po diagonálach vytvárajú tému pokusov (P. Filippi, Bratislava). Kombinácia relatívne malého počtu pokusov a predĺženého útoku, pričom tento typ motivácie asi ani veľmi zmnožiť nejde (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2218 (Sladek) z 30. 4. 1992. Rieši 1.Jb1 c3 2.Ke2!! c2 3.Vc1 c:b1D 4.Vc8 mat. Jednoduché, ale pekné (D. Pečner, Nová Černová). Výrazná idea predbežného razenia dráhy bielej veže v miniatúrke (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vzhledem k hrozícímu patu celkem logické pokračovaní (Ing. J. Karel, Praha). Vynútené zablokovanie pešiaka a jeho odlákanie s následným vtipným postupom bieleho kráľa (P. Filippi, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 2219 (Šajgarovski) z 7. 5. 1992. Zvodnosť 1.Sf3? hr. 2.Dc6 (A) mat, 1...Kc4 2.Dd5 (B) mat, viazne na 1...Sd5! Rieši 1.Sc4 hr. 2.Dd5 (B) mat, 1...K:c4, S:c4, b:c4 2.Dc6 (A), b4, Sb4 mat. Duál po 1...Jf6 2.Dc7 mat a 2.Dc8 mat nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Prostá recipročná zámena funkcií ťahov bez paradoxov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Všimnite si novú adresu našej redakcie!


Vzad << >> Vpred