Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 9. 1992)


 

Problém č. 2259

Laurent Bouchez, Francúzsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 2260

Laurent Bouchez a

Pascal di Scala, Francúzsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 2259: bKf2 Dg2 Vc8 Sa4 Je4 Jg4 Pb3 h5 (8), čKd5 Jb8 Pc6 d4 d6 e6 h6 (7) – dvojťažka, 2260: bKa7 Df7 Vc4 Sc7 Se2 Je6 Je7 Pf4 g2 (9), čKe4 Dh7 Vc6 Vg7 Se3 Je8 Pa6 b7 d4 h5 (10) – dvojťažka.

Oba pôvodné príspevky francúzskych autorov patria k jednoduchým skladbám a našim riešiteľom iste nenarobia žiadne starosti.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Sliačska 1, 831 02 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2238 (Mari) z 9. 7. 1992. Rieši 1.Kb7 hr. 2.Je8 mat, 1...Dd5+, Df7(g8), S:e4+, d6, d5 2.J:d5, S:c3, J:e4, D:e7, Ve6 mat. Veľmi pekná skladba, v ktorej každý kameň má svoju funkciu (Ing. L. Brachtl, Bratislava). Dobrá stará klasika (P. Filippi, Bratislava). Plejáda väzieb, priviazaní a rozviazaní s malým čiernym hrdinom – čPd7 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Tyto úlohy od klasiků mají své kouzlo a každý řešitel si je rád vyluští, i když jsou často řešitelsky náročné (Ing. J. Karel, Praha). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2239 (Lebloch) z 16. 7. 1992. Zvodnosť 1.Jb5? tempo, 1...g2, e6, K:b5, Jb~ 2.Se2, Jd6, Se2, J:d2 mat, viazne na 1...Jc7! Rieši 1.e6 tempo, 1...g2, Jb~, Jc7 2.J:d2, Se2, V:c2 mat. Zásadná zmena v prístupe autora pri vytváraní zámen. Zvyčajná zmena pôsobnosti dámy je nahradená všeobecne využívanejším princípom zmien v násobnosti krytia matovej siete (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2240 (Berger) z 16. 7. 1992. 1.Vf1 Kd4 2.Dd3+ Ke5 3.f4 mat (po iných netematických obranách 2.Vb1(+) a 3.Dd3(e4) mat, čo je netematický duál). Skvelý tichý úvodník (M. Svrček ml., Martin). Predvídavosť – slovo, ktoré charakterizuje túto skladbu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred