Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 3. 1993)


Problém č. 2309

Alessandro Cuppini, Taliansko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 2310

Adolf Kraemer, Nemecko

Deutsche Schachzeitung 1936

Mat 3. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: 2309: bKh8 Dc5 Vc1 Sc2 Sf6 Jb4 Jd2 Pb5 c6 (9), čKa5 Df1 Vh4 Sa1 Se2 Jb2 Pc7 f4 h7 (9) – dvojťažka, 2310: bKc1 Df3 Vb7 Sd3 Pf4 h7 (6), čKh8 (1) – trojťažka.

Alessandro Cuppini (nar. 19. 10. 1946) spracoval v dvojťažke č. 2309 klasickú tému. Č. 2310 iste poteší hlavne zberateľov miniatúrnych trojťažiek, pretože táto je u nás takmer neznáma.

Riešenie pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. BOX č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2282 (Bušík) z 10. 12. 1992. 1.Jf5 hr. 2.Dd3 mat, 1...Sd5, Jf4, K:f5 2.Jd6, Jg3, Dh7 mat. Klasický obsah, žiada sa ale zmnoženie námetu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba zaujala medzinárodného majstra FIDE, Zoltána Labaia z Veľkého Kýru. Prepracoval ju do nasledujúcej podoby: bKg1 Dh6 Vb8 Vf5 Sa2 Sb2 Jb4 Jc6 Pa3 f2 (10), čKc5 Dd5 Se2 Jc3 Je3 Pd7 (6) – mat 2. ťahom. Zdanlivé hry 1...Ja4, Jc4, d6 2.Sd4, Ja6, D:e3 mat. Rieši 1.Jd4 hr. 2.Db6 mat, 1...Ja4, Jc4, d6, K:d4 2.Vc8, Jb3, Je6, D:e3 mat. Skladba bude v tejto verzii (Bušík a Labai) konkurovať v našom XXIV. medzinárodnom skladateľskom turnaji dvojťažiek – Hlas ľudu 1992, ktorý rozhoduje Štefan Sovík z Modry. Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Jozef Holubec, Ul. Povstania českého ľudu 34, 040 22 Košice.

Riešenie problému č. 2283 (Slesarenko a Šaňšin) z 19. 12. 1992. Zdanlivé hry 1...e:d4, Jd3 2.V:e7, Jc3 mat. Zvodnosť 1.Dd1? hr. 2.Jc3 mat (Jd6?), 1...Jed5, e:d4, Jd3 2.Jd6, D:d4, Df3 mat, viazne na 1...V:c7! Rieši 1.Vd2 hr. 2.Jd6 mat (Jc3?), 1...Jf5, e:d4, Jd3, e:d2 2.Jc3, De6, D:d3, Df3 mat. Z–32–26 je len malou časťou bohatej plejády ďalších zámen funkcií, obrán i voľných hier antiduálovo čistých (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Milan Svrček ml., Komorova 5, 036 07 Martin.


Vzad << >> Vpred