Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 3. 1993)


Problém č. 2311

Alexandr Močalkin, Ukrajina

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+6=16)


Problém č. 2312

Konstantin Gavrilov, Rusko

Revista de Sah 1931

Mat 2. ťahom (14+12=26)Kontrolná notácia: 2311: bKh2 Dc1 Vh5 Sg8 Jf6 Pc4 c6 d6 e5 g4 (10), čKe6 Vf7 Ja8 Je4 Pb6 d3 (6) – dvojťažka, 2312: bKa7 Dh1 Vc1 Vg5 Sc5 Sf1 Je4 Jf5 Pb3 e6 f2 f4 f6 g3 (14), čKc6 Dc2 Va4 Vb4 Sa8 Jg8 Pa5 b6 c7 d3 d4 g6 (12) – dvojťažka.

V modernej dvojťažke č. 2311 nájdete spracovanú syntézu viacerých tém, no najdôležitejšie sú dva zvodníky a úvodník, ktoré sa v jednej z troch fáz objavia aj ako maty. Č. 2312 je jedinou skladbou Konstantina Gavrilova (29. 4. 1864 – 23. 3. 1943), ktorá sa dostala aj do Albumu FIDE. Je to stará dobrá klasická dvojťažka, ktorej bohatý strategický obsah zanechá dobrý dojem.

Riešenie pošlite do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2284 (Šaňšin) z 19. 12. 1992. Zvodnosť 1.Dc4? hr. 2.Jc5 (A) mat, 1...V:f3, V:d4 2.d5 (B), Jd2 (C) mat (1...D:c4 2.f6 mat), viazne na 1...e:d4! Rieši 1.d5 (B) hr. 2.Vf4 mat, 1...V:f3, Vd4 2.Jd2 (C), Jc5 (A) mat (1...D:e6 2.f:e6 mat). Okrem moderny zaujmú rôzne dopady otvárania "ventilu" d4 k poľu e3 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Zoltán Labai, Apatská 42, 941 07 Veľký Kýr.

Riešenie problému č. 2285 (Simonet) 23. 12. 1992. 1.J:c7 hr. 2.S:e6 mat, 1...Ved5, d5, Vdd5, Dd5, D:a5, D:e4+ 2.J:d6, Jd6, Df3, e:f8D(V), e:f8D(V), D:e4 mat. Antiduál, ale ekonómia viacerých figúr je veľmi problematická a navyše niektoré motívy sú nedotiahnuté (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Jana Bérešová, Hlboká č. 2, 934 01 Levice.


Vzad << >> Vpred