Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(22.1.2003)Skladba č. 191Sándor Boros

Zvláštna cena

Chemnitzer Wochenschach 1926

Mat 2. ťahom (6–3)Kontrolná notácia: b. Kb8 Da2 Va5 Sb4 Jc2 Jf4 (6), č. Kc4 Jb3 Jb5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Významný maďarský šachový skladateľ Sándor Boros (31. augusta 1907 – 1942 alebo 1943 na fronte) uverejnil počas svojho krátkeho života okolo 700 skladieb, prevažne dvojťažiek. V súťažiach získal asi 150 vyznamenaní, z toho 80 cien. Bol spoluredaktorom maďarskej antológie kompozičného šachu z roku 1939 a autorom dvoch menších zbierok vlastných skladieb.

Riešenie šachovej skladby: Keby začínal čierny, ide 1...Jb5~ 2.Vc5 mat, ale biely je v núdzi o ťahy a úvodník situáciu mení: 1.Db2! tempo 1...Jb5~ 2.Dc3 mat (zámena matu), 1...Jb3~ 2.Je3 mat (nový variant).


Vzad <<  >> Vpred