Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(15.1.2003)Skladba č. 190Erich Zepler

III. cena

Memoriál Palitzsch 1932

Mat 4. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Ka2 Dd3 Vb7 Pb2 b3 (5), č. Kc1 Jc2 (2), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.

Významný medzinárodný majster Erich Zepler (27. januára 1898 – 13. mája 1980) žil do roku 1935 v Nemecku, potom až do smrti v Anglicku. Je autorom okolo 800 skladieb, prevažne trojťažiek a mnohoťažiek novonemeckej školy, často v spoluautorstve s A. Kraemerom. V Albumoch FIDE dosiahol 53 bodov, v skladateľských súťažiach získal 30 prvých a 50 druhých cien. Na diagrame je jedna z jeho najznámejších štvorťažiek.

Riešenie šachovej skladby: Nevychádza napr. 1.Dd6? Je1! 2.Vd7 Jd3! 3.D:d3 pat, preto sa dáma musí dostať za vežu: 1.Dd8!! tempo 1...Je1(Je3) 2.Vd7 Jd3 3.V:d3 Kc2 4.Vc3 mat, vedľajšie varianty končiace sa matom tretím ťahom 1...Jb4+ 2.V:b4, 1...Jd4 2.D:d4 atď. Tzv. Loydova-Turtonova téma.


Vzad <<  >> Vpred