Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(29.1.2003)Skladba č. 192Alois Johandl

Pochvala

Schach-Aktiv 1988

Mat 3. ťahom (4–8)Kontrolná notácia: b. Kc2 Sb6 Sh5 Pe7 (4), č. Ke1 Vg1 Sf1 Pc3 e2 g2 g3 h2 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Významný rakúsky medzinárodný majster Alois Johandl (nar. 30. júna 1931) uverejnil dobre vyše 300 skladieb, zväčša mnohoťažiek novonemeckej školy. V Albumoch FIDE dosiahol 41 bodov, v skladateľských súťažiach získal okolo 150 cien, z toho viac ako 60 prvých. Trojťažkou na populárnu tému premien pešiakov sa uplatnil na turnaji rakúskeho mesačníka.

Riešenie šachovej skladby: Pokus 1.e8D? s rozličnými hrozbami viazne na 1...h1S! a po ľubovoľnom tichom ťahu bieleho je pat. Preto 1.e8V! s hrozbou 2.Va8 a 3.Va1 mat, 1...h1S 2.Ve3! tempo 2...Kf2 3.V:e2 mat, ale ešte jeden zaujímavý variant 1...h1J 2.Sd4 tempo 2...Jf2 3.S:c3 mat.


Vzad <<  >> Vpred