Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.3.1985)


 

Problém č. 1656 – originál

Dalibor Rajnoch, Brno

Mat 2. ťahom


Problém č. 1657 – originál

J. BurdaJ. KubečkaF. Sabol

Havířov – Ostrava – Havířov

Mat 2. ťahomProblém č. 1658E. Hassberg

I. cena

Chess Corresp. 1947-8

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1656: b. Ka3 Vc2 Vd6 Sh8 Jc1 Je3 Pb4 d3 f2 f3 (10), č. Kd4 Sc4 Sc7 Jb6 Jh6 Pd5 e5 f6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1657: b. Ka1 Db5 Vd3 Vf7 Sa3 Jd4 Jg5 Pd5 (8), č. Ke5 Dh1 Ve2 Sb7 Se1 Jb1 Jb6 Pd2 e6 g3 g6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1658: b. Kd8 Da7 Vf8 Vh6 Sc6 Je5 Jg6 Pd7 e7 f7 g4 h5 (12), č. Ke6 Dd1 Sg5 Jb3 Jc8 Pe4 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dnes prevládajú moravskí autori: nie veľmi dávno začínajúci brnenský študent sa pustil do zámeny matov (zvodnosť 1.Vc3?), "trojchlapová" dvojťažka (Josef – Jan – František) má dve zvodnosti a navyše zdanlivú hru 1...e:d5 2.De8 mat. Zaujímavá trojťažka je príkladom na tému B1 zo svetovej súťaže: spracúva ju dokonca v štyroch variantoch po 1...Df3, S:h6, Kd6, Kf6. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1641 (Kubáni) z 18. januára: Zdanlivé hry 1...Kd5, Sd5, d5 2.Db5, Dh2, Dh2 mat, riešenie 1.Dc4 hrozí 2.D:e4, De6 mat, 1...Sd5, d5, S:f5, Sd4+ 2.Df4, De7, Jf3, D:d4 mat. V rámci prvého pokusu o zámenu hier možno akceptovať aj porušenie klasických pravidiel o braní poľa čiernemu kráľovi a šachu bielemu kráľovi pred úvodníkom.

Riešenie problému č. 1642 (Kalendovský) z 18. januára: 1.Ve3 hrozí 2.Vd3 mat, 1...K:e3, S:e3, c4, f4 2.Sf2, Da1, Da7, De4 mat. Konštrukčne bezchybná, alebo obsahovo nie bohatá dvojťažka.

Štrnásťťažka č. 1290a (Salai jr.) sa zdá v poriadku, ale lehotu na prípadné námietky predlžujeme do konca marca t. r.

Knihy za riešenie problémov č. 1641, 1642 a 1290a vyhrávajú: Miroslav Horák, Hattalova 476, 027 43 Nižná a Peter Prešinský, 951 05 Veľký Cetín 350, okr. Nitra.


Pravda 1985-1986

Prispievateľov a čitateľov upozorňujeme, že všetky originálne šachové problémy uverejnené v našej rubrike v rokoch 1985 a 1986 budú zaradené do skladateľskej súťaže, ktorú rozdelíme asi na dve skupiny: dvojťažky a ostatné problémy. Osobitne sa budú hodnotiť skladby začínajúcich autorov (do 3 rokov od uverejnenia prvotiny). Počet skladieb od jedného nezačínajúceho autora je obmedzený na maximálne 3 dvojťažky a 3 iné problémy za dva roky. Autori víťazných skladieb získajú vecné alebo knižné ceny. Súťaž je vypísaná len pre československých šachistov (aj neorganizovaných).

Dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme pravdepodobne až v jesenných mesiacoch.


Stredoškolské hry

Už 19. ročník Stredoškolských šachových hier sa uskutoční v tomto mesiaci v Martine. Jeho súčasťou bude opäť aj riešiteľská súťaž, ktorej účastníci sa budú musieť potrápiť s dvojťažkou, trojťažkou a štúdiou. Pre zaujímavosť uvádzame mená doterajších víťazov riešiteľskej súťaže SŠH počnúc 2. ročníkom (1968): S. Vokál (Prešov), S. Vokál, D. Dohnányi (Trenčín), S. Petrík (Bratislava), K. Bíro (Bratislava), M. Hlinka (Košice), Ľ. Ftáčnik (Bratislava), Ľ. Ftáčnik, Š. Dzurenda (Spišská Nová Ves), Ľ. Ftáčnik, M. Vítek (Trnava), I. Gažík (Prievidza), spoločne I. Dorica (Považská Bystrica) a I. Štohl (Bratislava), A. Lacko (Handlová), I. Štohl, E. Klemanič (Košice), D. Masarik (Trenčín).


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 7. marca t. r. o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 216.


Vzad <<  >> Vpred