Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.2.1985)


Problém č. 1653 – originál

Jiří Dražan, Březnice

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1654 – originál

Jaroslav Štúň, Snina

Mat 2. ťahomProblém č. 1655 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely remizujeKontrolná notácia: 1653: b. Kd3 Dh6 Vb2 Vd8 Sa3 Jb5 Jf6 (7), č. Ke5 Ve6 Sc8 Sd6 Jh2 Pb7 d5 e3 f5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1654: b. Ke8 Dh1 Vd8 Vh5 Sa3 Sd7 Jb5 Jh6 Pf3 f6 g3 (11), č. Kd5 Vd3 Sb6 Je5 Pc3 c4 c7 f2 f4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1655: b. Kb5 Je6 Pb6 d3 (4), č. Kc3 Sh3 Pc2 (3), biely začne a vynúti remízu. Ďalšia prvotina z ČSR obsahuje 8 variantov, v druhej dvojťažke si treba všimnúť pripravené maty po 1...Sd4, Vd4, V:f3 – a krátku ostro pointovanú štúdiu riešitelia iste taktiež zvládnu. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Problém č. 1537 (Labai) z 24.2.1984 opravuje autor takto: b. Kc6 Ve8 Sd5 Sg5 Je4 (5), č. Kf5 Jc1 Pc4 d3 f7 g4 g6 h4 (8), mat štvrtým ťahom, zdanlivá hra 1...h3 2.Kd6 g3 3.Ve5+, riešenie 1.Ve7 hrozí 2.V:f7+ Ke5 3.Sf6+, 1...f6 2.Se6+ Ke5, K:e4 3.Se3, S:g4+, 1...g3 2.V:f7+ Kg4, Ke5 3.Se6+, Vf3 atď. Za objavenie prípadnej nekorektnosti možno získať knižnú prémiu.

Riešenie problému č. 1639 (Šárközy) z 11. januára: 1.Jf5 hrozí 2.Jd6 a Jg3 mat, 1...K:f5, S:f5, J:f5 2.Sg6, Sd5, Vg4 mat. Na začiatok dobré, ale stálo by ešte za úvahu odstrániť dvojitú hrozbu a branie f4 v úvodníku (čo tak 1.Jh6-f5?).

Riešenie problému č. 1640 (Lebloch) z 11. januára: 1.e4 tempo 1...d:e3 e.p., d3, Vg4~, V:e4, V:g5+, Jb2~, Jb8~ 2.Dd5, Dc3, Df4, Jf7, D:g5, Jd3, Jc6 mat. Ešte lepší začiatok, najmä rozlíšenie obrán pešiakom d4 a predĺžené obrany vežou.

Knihy za riešenie problémov č. 1639-1640 vyhrávajú: Jarolím a Vladimír Čápkovci, Horná Krupá 67, 919 65 p. Dolná Krupá a Marian Novosiadly, Kučin 5, 094 21 Nižný Hrabovec.


Odpovede čitateľom

O. Jaďuď, J. Vetrík a ďalší: V riešeniach treba uvádzať pokiaľ možno hrozbu a všetky varianty po obranách proti nej. Ak posielate riešenie v liste, treba v ňom uviesť aj vlastnú adresu (nestačí na obálke). Šachovú pečiatku si možno objednať na adrese Šachová prodejna, Václavské nám. 52, 110 00 Praha 1.


Nové súťaže

Redakcia krajského denníka Východoslovenské noviny vypísala na rok 1985 otvorenú medzinárodnú súťaž v skladaní dvojťažiek (rozhodca Jozef Taraba) a trojťažiek (Michal Hlinka). Udelené budú dve ceny a ďalšie vyznamenania v každom oddelení. Problémy s ľubovoľnou témou treba zaslať vo dvoch vyhotoveniach na adresu redakcie Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese, a to najneskôr do 1.10.1985. Jeden autor môže zaslať do každého oddelenia najviac dve skladby.


Majstrovstvá okresu

Minuloročné majstrovstvá Bardejovského okresu v riešení šachových problémov sa uskutočnili v Kurime. Zvíťazil domáci Milan Bednár, ktorý ako jediný spomedzi 13 súťažiacich získal plný počet 12 bodov za 22 minút. Na ďalších miestach skončili Anton Kovaľ (11 – 17) a Stanislav Škerlík (11 – 55). Predložené boli dve dvojťažky, jedna trojťažka a jedna štúdia.


Riešenie masovým športom

V apríli sa uskutoční celoštátna spartakiádna súťaž v riešení šachových problémov, do ktorej bude zapojených niekoľko desiatok novín a časopisov. Na minulej podobnej súťaži r. 1971 sa zúčastnilo 2256 riešiteľov, teraz sa očakáva prekonanie tohto československého rekordu.


Pat a mat

Druhé číslo bulletinu bratislavského Krúžku kompozičného šachu vyjde v marci. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adresu našej rubriky.


Vzad <<  >> Vpred