Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.2.1984)


Problém č. 1535 – originál

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahom


Problém č. 1536R. Matthews

The Problemist 1950

Mat 3. ťahomProblém č. 1537 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 4. ťahomKontrolná notácia. 1535: b. Kb1 Db5 Vc6 Sg8 Je7 Jf2 Pd5 e3 g5 (9), č. Ke5 Vh6 Sc8 Jd6 Jd8 Pa5 b4 d3 h3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1536: b. Ke2 Ve1 Sd5 Sh4 Jd2 Jf3 Pc2 c3 f4 g5 (10), č. Kg2 Va8 Sf8 Sh1 Pb6 e3 e4 f5 g7 h2 h3 (11), biely začne a dá mat tretím ťahom. 1537: b. Kc6 Ve8 Sd5 Sg5 Je4 (5), č. Kf5 Jc1 Pc4 d3 f7 g4 g6 h3 (8), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Za správne riešenie záverečnej trojice problémov do našej dvojmesačnej súťaže možno získať 2-3-4 body, upozorňujeme však riešiteľov, že môžu z celkového počtu po jednom bode stratiť, ak neuvedú hrozbu a všetky varianty v trojťažke a štvorťažke (k tejto "úprave" spôsobu bodovania nás vedie veľké množstvo riešiteľov s rovnakým počtom bodov). Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Výsledok riešiteľskej súťaže uverejníme v apríli.

Riešenie problému č. 1522 (Burger) z 20. januára: Zvodnosť 1.Je3? hrozí 2.Vc4+, 1...V2:f4 2.J:g3 Vf2 3.De4 mat, 1...V6:f4 2.Jg5 Vf6 3.De4 mat, 1...Jc3!, riešenie 1.Jb6 hrozí 2.Vc4+ b:c4 3.D:c4 mat, 1...V2:f4 2.Jg5! tempo 2...Vf8, V:f1, Vh6 3.Je6, De4, V:f4 mat, 1...V6:f4 2.J:g3! tempo 2...Vf8, V:f1, V:g2 3.De4, Je2, V:f4 mat, ostatné varianty nie sú dôležité, treba však uviesť 1...Jc3 2.D:c3+ K:e4 3.De3 mat. Už dávno nevyvolal problém v našej rubrike taký "aplauz", ako v tomto prípade. Mnohí skúsení riešitelia mali veľké ťažkosti, niektorí z nich pokladali zvodnosť za riešenie, ďalší intenciu jednoducho nenašli. Najviac sa páčili tempá po druhých ťahoch bieleho, pravda, ideou bola "recipročná zámena druhých ťahov" medzi zvodnosťou a riešením.

Riešenie problému č. 1523 (Tonkovič) z 27. januára: Zvodnosť 1.d5? hrozí 2.Jf6 mat, 1...Kf5, K:d5 2.D:f3, V:e5 mat, 1...d2!, riešenie 1.J6:e5 hrozí 2.D:f3 mat, 1...Kf5, Kd5, d:e5 2.D:h7, Jf6, V:e5 mat. Zaujímavá aplikácia hrozbových paradoxov (obrany Kf5, resp. Kd5 raz znemožnia, druhý raz umožnia maty D:f3, resp. Jf6). Od riešiteľov nepožadujeme, aby uvádzali zvodnosti, ale pre pochopenie celého obsahu skladby je to nevyhnutné.

Riešenie problému č. 1524 (Kiss) z 27. januára: Zvodnosti 1.Sf4?, 1.c:b6?, 1.Vf3? s hrozbami 2.d6, Jc5, Df4 mat vedú k variantom po 1...J:c5, D:d3, Se5 a sú vyvrátené ťahmi 1...D:d3, Se5, J:c5!, riešenie 1.g6 hrozí 2.Jg5 mat, 1...D:d3, Se5, J:c5 2.Df4, d6, J:c5 mat (1...J:e7 2.Ve3 mat). Náročná dvojťažka, kde k cyklu neúčinných obrán, účinných obrán a neobrán je pridaná cyklická zámena útočnej a zoslabujúcej motivácie zvodností. Iste bude ašpirovať na I. cenu v našom dvojročnom turnaji.

Riešenie problému č. 1525 (Rudenko) z 27. januára: 1.Jd5 hrozí 2.Jb6+ Ke8 3.V:f5 mat, 1...Sd8+ 2.Vb6+ Kc8 3.Jd6 mat, 1...Sd6 2.V:c5+ Ke6 3.J:g5 mat, 1...Sf6 2.Vc7+ Ke6 3.Jf4 mat, 1...Sf8 2.Vd6+ Kc8 3.Vd8 mat (1...Vb8 2.Vd6+ atď.). Na 4 diagonálne ťahy strelca ("hviezdica") odpovedá veža štyrmi frontálnymi ťahmi ("kríž"). Je až neuveriteľné, s akou ľahkosťou zvládol veľmajster Rudenko tento mimoriadne ťažký námet – a pritom strelec tri razy blokuje pole a raz zacloní vežu!* * *

Dvojité interview

Po úspešných semifinálových bojoch si vzali novinári na mušku aktérov marcového finále – vraj múdreho, ironického a zdržanlivého Smyslova, a o dve tretiny mladšieho, prudkého, výbušného a trochu "neotesaného" Kasparova. Z množstva otázok dnes vyberáme jednu: Aké je celkové skóre z vašich vzájomných partií? Smyslov: Nech odpovie Garri, on má lepšiu pamäť. Kasparov: Cítim sa nepríjemne – celkovo vyhrávam. R. 1975 ste hrali, Vasilij Vasilievič, simultánku u nás v Baku, a vyhrali ste nad všetkými pioniermi, aj mňa ste porazili. Potom r. 1981 som nad vami dva razy vyhral na zápasoch družstiev a v tom istom roku sme remizovali na "turnaji hviezd" – a to je dosiaľ všetko.


Vzad <<  >> Vpred