Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.4.1984)


Problém č. 1551 – originál

František Krňan, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 1552 – originál

Viliam Ondrejka a

Dominik Šimora, Rišňovce

Mat 7. ťahomKontrolná notácia. 1551: b. Kh6 Dd2 Vf1 Sd7 Jh7 Pd4 (6), č. Ke4 Dd8 Sd6 Jg7 Pd5 h4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1552: b. Kc1 Vg3 Sa3 Sc8 Pc5 d3 f5 (7), č. Kb5 Va5 Vg7 Jg2 Pa4 a6 c6 c7 (8), biely začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom. Autor ďalšej prvotiny, ináč náš vytrvalý riešiteľ, oslávi v tomto roku už svoje 75. narodeniny – z tohto hľadiska je to slovenský "rekord". Sedemťažka obsahuje aj pár hrubších ťahov, ale riešiteľov zrejme zabaví. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcia Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.


Stav riešiteľskej súťaže

Po predposlednom probléme (č. 1546) mali plný počet 55 bodov len štyria riešitelia: Bandžuch, Dzuriš, Kovalič, Škerlík. O bod menej získali: Bauer, Belák, Cyprian, Krajčí, Kuky, Mitter, Novomeský, Revay, Vranka. 53 bodov dosiahli: Brehovský, Fuchs, Jankovič, Kočan, Kristiník, Lištiak, Majerčák, Majerčín, Malinovský, Marek, Meliš, Olexa, Österreicher, Repinský, Štulajter a Štúň. Zaujímavé je, že najviac stratených bodov zapríčinil duál v č. 1517, a potom taktiež duály v č. 1534 a 1535. Pravda, to ešte nie sú započítané body naviac za č. 1537... Výsledok súťaže uverejníme o dva týždne.

Riešenie problému č. 1537 (Labai) z 24. februára: 1.Ve7 hrozí 2.V:f7+ Ke5 3.Sf6+ Kf4 4.Sd4 mat, 1...f6 2.Se6+ Ke5 3.Se3! K:e4 4.S:g4 mat – tieto dva efektné batériové modelové maty tvoria cenný obsah skladby, ostatné je iba doplnok: 2...K:e4 3.S:g4+ Kd4 4.S:f6 mat, 1...g3 2.V:f7+ Ke5 3.Vf3 4.Sf6 mat, preto ani duál po odbočke 2...Kg4 3.Vf4+ Kh5 4.Vh4 mat, resp. 3.Se6+ Kh5 4.Vh7 mat nemožno pokladať za závažný. Veľkou chybou je však trojťahové vedľajšie riešenie 1.Kd6 g3 2.Ve5+ Kg4 3.Jf6 mat (opäť modelový!), resp. 1...f6 2.Sc6 (Sb7) a 3.Sd7 (Sc8) mat. Keďže problém mal výzvu mat najneskôr štvrtým ťahom, za rovnocenné uznávame riešenia, v ktorých po 1.Kd6 potrebovali riešitelia o ťah viac. Za každé z riešení bolo možné získať po 4 body, spolu teda osem... Oprava.

Riešenie problému č. 1538 (Bairdová) z 2. marca: 1.S:g7 hrozí 2.S:b2 mat a sedemnásť variantov po obranách dámou, vežou alebo strelcom. Takýto nápad možno uskutočniť iba raz.

Riešenie problému č. 1539 (Vollenweiderová) z 2. marca: 1.Df1 tempo 1...e:d1D, e1D, e:f1D, Vd2~, h5, h:g5 2.Da6, Je6, Sh5, Vf6, Je6, Vf6 mat. Efektné premeny čierneho pešiaka a veľmi dobrý úvodník, najmä vzhľadom na zdanlivú hru 1...e:d1D 2.De6 mat.

Riešenie problému č. 1540 (Leontieva) z 2. marca: 1.Sb7 hrozí 2.Jf5+, 1...K:c5 2.Je6+, 1...Kc3 2.Je4+, 1...Ke3 2.Jf5+, 1...Ke5 2.Jc4+ atď. V trojťažke náročná téma hviezdy.

Knihy za riešenie problémov č. 1538-1540 vyhrávajú: PhMr. Gréta Krajčiová, Lekáreň ObZS, 086 04 Kružľovská Huta, žiak Martin Mrva, Októbrová 73, 080 01 Prešov a Stanislav Šuhajda, ul. 9. mája 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou.


Všetky ceny pre ženy

Pravdepodobne prvý ženský skladateľský turnaj v histórii vypísal v minulom roku sovietsky šachový polmesačník 64-šachmatnoje obozrenie. Zúčastnilo sa na ňom 38 dvojťažiek od 20 autoriek a I. cenu získala nám známa Nadežda Leontieva. Na ďalších miestach sú celkom neznáme mená: M. Dasniová, A. Nebogaová, A. Matvejeva, M. Synková, E. Baryševová a A. Čobaňanová. Osobitne boli hodnotené zahraničné účastníčky: cenu získala Švajčiarka O. Vollenweiderová (za vôbec najlepšiu skladbu) a čestné uznanie Bulharka M. Aslanovová. A kto rozhodoval? Prirodzene, taktiež žena: kandidátka majstra, Zulejcha Ejvazova z Baku.


Bratislavská súťaž

Budúcu sobotu (14. apríla) sa uskutoční v bratislavskom Klube Planéta (Ostredky, Drieňová ulica, predposledná zastávka autobusu 39) ôsmy ročník bleskovej riešiteľskej súťaže o pekné ceny a diplomy. Začiatok je o 9,30 hod., ukončenie do 12. hod. Predložené budú 4 dvojťažky a 2 trojťažky. Prihlásiť sa možno vopred telefonicky na č. 22 01 01, alebo na mieste od 9,15 hod. Víťaz má právo priamej účasti na najbližších majstrovstvách SSR v riešení šachových problémov.


Vzad <<  >> Vpred