Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.3.1984)


Problém č. 1548 – originál

Bedrich Formánek, Bratislava

Mat 2. ťahom

Žartovný problém


Problém č. 1549 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Pomocný mat 4. ťahom

(pozri text)Problém č. 1550 – originál

Marian Červenka, Bratislava

Autorova prvá skladba

Pomocný mat 3. ťahom

a) diagram b) Kb1 na b7Na prahu prvého apríla máme zmenený sortiment problémov. Dvojťažka je žartovná, ale tento raz neprezradíme celkom nič a budeme iba čakať, koľkí riešitelia objavia vtip (druhá je otázka, či sa pritom zasmejú alebo aspoň pousmejú). Na druhom diagrame je pomocný mat štvrtým ťahom s dvoma riešeniami, z ktorých jedno, podľa pôvodného zámeru autora, je žartovné. Nám sa však zdá lepšie navrhnutú zmenu pravidla prezradiť: pešiak, ktorý vezme súperovu figúru, získa jej pohyblivosť (t. j. biely pešiak braním čierneho jazdca sa premení na bieleho jazdca). "Normálne" riešenie znie takto: 1.Jc4 f4 2.Jd6 f5 3.Je8 f6 4.Jg7 f:g7 mat – aké bude druhé? Napokon na treťom probléme už nie je vonkoncom nič žartovné, ak nepokladáme za veselo-odvážne vkročiť na skladateľské pole práve pomocným matom. Náš skúsený riešiteľ sa však chopil príležitosti a vytvoril dvojčatá, ktoré sa každému úspešnému riešiteľovi budú páčiť. – Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia. 1548: b. Kh1 Dc2 Ve1 Pc3 g3 (5), č. Kf3 Pc4 g4 h3 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom, žartovný problém. 1549: b. Kf8 Pf3 (2), č. Kh8 Jb2 Pe5 h7 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat štvrtým ťahom, v prvom riešení podľa pravidiel FIDE, v druhom so zmenou vysvetlenou vyššie. 1550: a) b. Kb1 Jc7 Jh8 Pf5 g5 (5), č. Ke5 Pf6 g6 (3), pozícia b) vznikne premiestnením bieleho kráľa na b7; v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 1535 (Dučák) z 24. februára: Zvodnosť 1.D:d3? hrozí 2.Dd4 mat, 1...Jb5, J:c6, Vh4, Je6 2.De4, J:c6, Jg6, Jg4 mat, ale 1...Sf5! bez matu, riešenie 1.Dc5 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Jb5, J:c6, Vh4, Je6 2.d6, d:c6, D:d6, d:e6 mat, ale v poslednom variante aj 2.D:d6 mat, čo je závažný duál (v tematickom variante s plánovanou hrou pešiakovej batérie). Kto ho uviedol, získava bod navyše, ale minimálne 52 riešiteľov sa dalo zviesť zvodnosťou...

Riešenie problému č. 1536 (Matthews) z 24. februára: 1.J:e4 hrozí 2.Sf2 a 3.Jh4 mat, päť krásnych tematických variantov vychádza po obranách strelcom: 1...Se7 2.Jd4! (proti 2...Va4), 1...Sd6 2.Jc5! (2...Va5?), 1...Sc5 2.Jd6! (2...Vd8?), 1...Sb4 2.Je5! (2...Ve8?), 1...Sa3 2.Vf1 a 3.Je1 mat. Z hľadiska tejto idey nemožno pokladať za závažný duál dvojité pokračovanie po netematickej obrane 1...Va2 2.Jd4 aj 2.Jc5. Pravda, opäť niekoľko desiatok riešiteľov stratilo bod za neuvedenie jedného alebo viacerých variantov strelca.


K riešiteľskej súťaži

Vrátime sa ešte k niektorým starším problémom. Dvojťažku č. 1529 rozriešila síce väčšina riešiteľov, ale mnohí uvádzali ako vedľajšie (a niektorí ako hlavné) riešenie 1.Ve3+?, nevšimnúc si odpoveď so šachom 1...K:e3+! Pri č. 1530 bolo najfrekventovanejšou chybou uvedenie 1.Jf4?, čo viazne na 1...S:c3! V päťťažke č. 1531 spresňujeme variant 1...V:g2 2.J:g2, po čom hrozí 3.Jh4 aj 3.Ka7, pričom ťah 2...Ja4 len predĺži pokračovanie po 3.Jh4, ale umožní aj prehodenie ťahov 3.Kb8 4.Jh4. Je to síce istá nepresnosť, ale nie závažný duál. Napokon v č. 1532 hrozí okrem 2.D:c3 aj 2.d:c3 mat, to však nie je chyba a nič nemení na uvedených tematických variantoch.

V nasledujúcej rubrike uverejníme stav súťaže po probléme č. 1536, ako aj riešenie č. 1537 a potom o týždeň alebo dva predbežný výsledok celej súťaže...


Vzad <<  >> Vpred