Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.5.1984)


Problém č. 1563 – originál

Radoslav Meliš, Strečno

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 1564 – originál

Bartolomej Borovský

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahomProblém č. 1565 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Biely vyhráKontrolná notácia. 1563: b. Kb2 Df5 Vh3 Sc5 Sd7 Jb5 Pd2 d4 (8), č. Kc4 Vc8 Vf8 Sc7 Se2 Jc2 Jg3 Pf7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1564: b. Ke2 Vb6 Vc5 Sa7 Jd5 Je5 Pb2 (7), č. Kd4 Jc4 Pd6 e3 g4 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1565: b. Ka4 Vf8 Sc8 Pb5 d5 h3 (6), č. Ka7 Pb6 b7 c7 e3 f7 g3 (7), biely začne a vynúti výhru. Prvá dvojťažka je v poradí už 147. prvotinou v našej rubrike (blíži sa teda jubilejných 150). Autorom č. 1564 je zrejme najstarší súčasný slovenský šachový skladateľ (v júli oslávi už 85!), a ako nám píše, rád by zložil nejakú dvojťažku so zdanlivými hrami. Tretím diagramom pokračujeme v uverejňovaní štúdií, čomu, by mali venovať pozornosť najmä aktívni praktickí hráči: ako zadržať postupujúcich čiernych pešiakov? Zrejme len rýchlou akciou 1.S:b7! K:b7 2.d6! Dokončenie tohto riešenia, ako aj riešenia dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1548 (Formánek) z 30. marca: 1.0-0?!, hrozí a po všetkých ťahoch čierneho vychádza 2.De2 mat. Na "aprílovú" rošádu (Kf1-Vg1) prišlo najmenej 15 riešiteľov, čo je príjemné prekvapenie. (Problém mal navyše zdanlivú hru 1...h2 2.Dg2 mat a zvodnosť 1.Kg1? K:g3 2.Df2 mat, 1...h2+!)

Riešenie problému č. 1549 (Kekely) z 30. marca: "normálne" 1.Jc4 f4 2.Jd6 f5 3.Je8 f6 4.Jg7 f:g7 mat, s "premenou" pešiaka po braní figúry 1.e4 f:e4 2.Jc4 e5 3.Jd6 e6 4.Jf7 e:f7J! mat. Riešitelia nemali problémy, a bolo ich viac ako pri 1548.

Riešenie problému č. 1550 (Červenka) z 30. marca: a) 1.g:f5 Kc2 2.f4 Kd3 3.f5 Jf7 mat, b) 1.f:g5 Kc6 2.Kf6 Kd6 3.g:f5 Je8 mat. Elegantné echové maty – "pomocník" nového autora sa riešiteľom veľmi páčil.

Knihy za riešenie problémov č.1548-1550 vyhrávajú: Oto Balážik, ul. J. Hronca 56, 841 02 Bratislava, Karel Henc, nám. 28. října 12, 602 00 Brno a Ján Krajňák, P. Jilemnického 423, 059 52 Veľká Lomnica.

* Dokončenie výsledku riešiteľskej súťaže. 27 bodov: M. Čech, Ľ. Diószegi, J. Drha, F. Krňan, S. Ličko, M. Sabaka, 26: L. Čapucha, R. Gelle, M. Kasper B. Ulenfeld, P. Žilecký, 25: F. Kubáni, 24: O. Balážik, Š. Kopčík, V. Popovič, 23: J. Bezeg, M. Halaj, R. Jakubička, J. Jurčo a J. Profant, R. Kochman, J. Krištofóry, D. Kurilla, J. Sedlák, I. Valent, K. Voitek, J. Wirawec, 22: F. Krištofóry, M. Méri, E. Roško, J. Štúrik, M. Trnavský, 21: P. Lukáč, M. Safko, R. Tkáčik, 20: J. Burda, F. Chovanec, L. Oliva, V. Uhelský. – Body ostatných riešiteľov oznámime na požiadanie, ak nám pošlú korešpondenčný lístok so spiatočnou adresou. Prípadné námietky proti uvedenému hodnoteniu pošlite na adresu Nedeľnej Pravdy do troch dní.

Normu na udelenie III. výkonnostnej triedy v kompozičnom šachu za vyriešenie 10 problémov v jednej súťaži splnili všetci riešitelia s 22 a viac bodmi (s výnimkou kolektívov) a z ďalších Tkáčik a Chovanec. Adresy týchto riešiteľov posielame klasifikačnému pracovníkovi Sekcie kompozičného šachu ÚV ČSZTV.


Kapica ako šachista

Nedávno zomrelý slávny sovietsky fyzik, laureát Nobelovej ceny, akademik Pjotr Leonidovič Kapica hrával šach už v detstve a v študentských rokoch dosiahol veľmi dobrú úroveň, stretával sa s majstrami šachu a stal sa dokonca preborníkom anglického Cambridgea. Pozeral sa na šach ako na výborný oddych po vyčerpávajúcej vedeckej práci. Za šachovnicu sadal obyčajne v neskorých večerných hodinách, čo odôvodňoval takto: "Šach akoby prečisťoval mozog od všetkých myšlienok, ktoré sa za deň nakopili."


Vzad <<  >> Vpred